Gemeente Den Haag


26 april 1999

START BUREAU COÖRDINATIE BASISZORG KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN

Op dinsdag 27 april a.s. om 16.00 uur verricht wethouder Jette Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie de openingshandeling voor de start van het bureau Basiszorgcoördinatie KOPP Kinderen. Het bureau is een coördinatiepunt bij de GGD en richt zich op kinderen met een ouder met psychiatrische problemen.

De handeling vormt onderdeel van de studiemiddag, georganiseerd door Parnassia, "Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen".

De noodzaak voor het volgen van de basiszorg voor deze kinderen is door meerdere Haagse organisaties onderkend. Indien de ouder rol (tijdelijk) niet goed of onvoldoende wordt vervuld kan een kind in ontwikkeling en functioneren worden bedreigd. Voor een effectieve aanpak hebben hulpverleners van de ouder, de preventieve en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming een samenwerkings-overeenkomst gesloten. Doel van de basiszorgcoördinatie is het garanderen van voldoende zorg voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Het bureau coördineert de zorg die door meerdere instanties kan worden geleverd. De gemeente hecht veel belang aan dit project en heeft hieraan prioriteit gegeven in de Nota Volksgezondheid 1999-2000.

De volgende instellingen nemen deel aan het bureau: Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Centrum Jeugdhulpverlening Haaglanden, Productgroep Jeugdgezondheidszorg van de GGD, Raad voor de Kinderbescherming, Parnassia, Stichting Thuiszorg en Stichting de Ark. De instellingen leveren gezamenlijk de financiën en personele inzet. De gemeente onderstreept het belang van de samenwerking door middel van een subsidie. Het bureau wordt 14 juni a.s. operationeel en is gehuisvest in het GGD gebouw aan de Thorbeckelaan 360; bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 353.7132.

Uitnodiging: U bent van harte welkom bij de openingshandeling van het bureau Basiszorgcoördinatie KOPP kinderen op dinsdag 27 april a.s. om 16.00 uur in de Haagse Hogeschool J. Westerdijkplein 75 in Den Haag.

Deel: ' Haagse zorg kinderen ouders met psychiatrische problemen '
Lees ook