Gemeente Tilburg


27-12-99

Haalbaarheidsonderzoek naar
nieuwbouw TDMS op Koningsplein-West

Het college van b&w heeft besloten om een haalbaarheidsstudie te doen naar nieuwbouw van de Tilburgse Dans- en Muziekschool op de locatie Koningsplein-west. Al eerder heeft het college besluiten genomen die betrekking hadden op beleid rond het Kunstcluster en de herhuisvesting van de TDMS. Besloten is toen af te zien van nieuwbouw van de TDMS in de tweede fase Kunstcluster, maar mogelijkheden met betrekking tot de locaties Koningsplein-West en Veemarktkwartier verder te onderzoeken. Hierbij dient ook geinventariseerd te worden welke financiële inspanningen van de gemeente daarvoor nodig zouden zijn.

De belangrijkste partners van de TDMS zijn gevestigd in de nabijheid van Koningsplein-West. Vestiging van de TDMS kan daarom leiden tot verdere synergie met en versterking van het kunstcluster bestaande uit de muziek- en dansopleidingen van Fontys Hogescholen, Schouwburg en Concertzaal. Dit betekent een verdere versterking van het culturele klimaat van de binnenstad. Bovendien wordt het mogelijk dat gemeenschappelijk gebruik kan worden gemaakt van elkaars accommodaties. De TDMS werkt ook samen met de openbare bibliotheek. Vestiging op deze locatie betekent dat de openbare bibliotheek een grote groep klanten voor cd's, bladmuziek en andere informatiedragers in de onmiddellijke nabijheid krijgt.
Bij vestiging binnen het Veemarktkwartier is genoemde toegevoegde waarde beduidende minder aanwezig. Bovendien liggen er al veel ruimteclaims op het Veemarktkwartier; toevoeging van de TDMS zou dit probleem nog vergroten.
In overleg met de TDMS is daarom afgesproken eerst de haalbaarheid van inpassing op de locatie Koningsplein-west te onderzoeken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw TDMS Koningsplein Tilburg '
Lees ook