Haalbaarheidsonderzoek reorganisatie Kodak Nederland afgerond

Vianen, 16 februari 1999. Het onderzoek naar de haalbaarheid van verdere internationale integratie van diverse bedrijfsactiviteiten, zoals aangekondigd door de Benelux directie van Kodak in oktober vorig jaar, is onlangs voltooid. Op basis van de uitkomsten is de directie nu voornemens de destijds aangekondigde projecten te gaan uitvoeren. Vandaag heeft de directie daarover de Ondernemingsraad van Kodak Nederland ingelicht. Tot de voorgenomen reorganisaties behoort de verplaatsing van de afdelingen orderverwerking en debiteurenadministratie vanuit de Kodak vestiging in Vianen naar Parijs, Frankrijk. Alle zestien medewerkers van de genoemde afdelingen krijgen een baan in Parijs en een aantrekkelijk herhuisvestings-pakket aangeboden.

Met de beoogde integratie van activiteiten beoogt Kodak te komen tot een structurele kostenverlaging, passend binnen de kostenreducties die de moedermaatschappij Eastman Kodak momenteel wereldwijd doorvoert. Deze integratie zal Kodak in staat stellen om haar leidinggevende positie op de imaging markt veilig te stellen, onder meer doordat flexibeler kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Uitgangspunt hierbij is dat het huidige dienstenniveau tenminste op peil blijft.

Verder zullen de Nederlandse computersystemen van Kodak worden gemoderniseerd. Deze systemen zullen onder andere deel gaan uitmaken van het wereldwijde ERP-netwerk van de Eastman Kodak Company. Al eerder werd besloten de Benelux boekhouding dit voorjaar naar Engeland te verplaatsen. (
Kodak is een handelsmerk van de Eastman Kodak Company.)

Zie voor meer informatie over Kodak onze website: www.kodak.com/

Perscontacten: Boy Brantjes
Telefoon: +31 (0)347 363775
Fax: +31 (0)347 363790
Brantjes@kodak.com (e-mail)
Alleen voor journalistieke contacten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Haalbaarheidsonderzoek reorganisatie Kodak afgerond '
Lees ook