VU ziekenhuis

26 januari 2000

Haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking op het gebied van epilepsie

De Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (Heemstede) en het VU medisch centrum i.o. (Amsterdam) hebben een intentieverklaring ondertekend waarin het streven naar structurele samenwerking is vastgelegd. Deze samenwerking heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie.
Door aanvulling en uitwisseling van elkaars kennis en kunde op diverse gebieden zoals de neurologie, kinderneurologie en klinische neurofysiologie en intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verwachten de beide besturen de kwaliteit van zorg voor mensen met complexe epilepsie te kunnen verhogen.

De mogelijkheid van nieuwbouw is een essentiële voorwaarde om de intentieverklaring in de toekomst om te kunnen zetten in daadwerkelijke samenwerking. Want zo stellen de bestuursleden: Huisvesting in de nabijheid van het VU ziekenhuis vereenvoudigt en stimuleert de samenwerking en bevordert de doelmatigheid van gebruik van algemene voorzieningen, zoals diagnostische apparatuur. In de eerste fase zal de mogelijkheid van nieuwbouw worden onderzocht. Naast de plek, die de instellingen op het oog hebben voor het nieuwe epilepsiecentrum, wordt de multifunctionele eenheid van het Psychiatrisch Centrum Amsterdam gebouwd. Ook hiermee wordt een kans gezien voor een zinvolle samenwerking op het gebied van epilepsie. De toekomstige kliniek vervangt de huidige kliniek in Heemstede. De nieuwe kliniek zal circa 80 bedden tellen, verdeeld over de afdelingen Diagnostiek en Voortgezette Behandeling. De doelgroep van de kliniek bestaat uit mensen met epilepsie of met daarop gelijkende aanvallen. Zij kunnen in de kliniek terecht voor gespecialiseerde zorg na doorverwijzing van hun neuroloog. De opnameduur van deze patiënten varieert van enkele weken tot enkele maanden.

Naast de kliniek op het terrein van Meer en Bosch in Heemstede, heeft de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) ook een centrum in Cruquius en sinds oktober 99 de kliniek Heemstaete in Zwolle. In totaal heeft SEIN 1.100 medewerkers en biedt gespecialiseerde epilepsiezorg in alle facetten.

Het VU medisch centrum i.o. is een nauw en hecht samenwerkingsverband tussen het VU ziekenhuis en de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit. Onderwijs, onderzoek en behandeling op het gebied van de neurowetenschappen is één van de zwaartepunten van het VU medisch centrum.
Er werken circa 6.000 medewerkers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting VU ziekenhuis/ Faculteit der geneeskunde, Mariet Bolluijt, telefoon: (020) 4443444, fax (020) 4443450. Voor persberichten, zie ook de website: www.azvu.nl, rubriek nieuws óf
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Voorlichting en PR, Irene Pasveer, telefoon: (023) 5237451. Adres: Postbus 21, 2100 AA Heemstede.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 27/01/00
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Haalbaarheidsonderzoek samenwerking epilepsie '
Lees ook