Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem krijgt dit jaar 48 extra In- en Doorstroombanen (voorheen Melkert-banen) toegewezen

Voor 1999 ontvangt de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Haarlem subsidie van het ministerie voor de invulling van 48 extra banen. Hiermee komt de dienst op een totaal van 292 banen. Deze banen vallen onder de regeling In- en Doorstroombanen (I/D) voor langdurig werklozen. In het verleden werden deze banen Melkert-banen genoemd.

Niet alleen de naam van de banen is veranderd, maar ook een aantal onderdelen van de regeling zelf. Zo kunnen gemeenten vanaf 1 januari 1999 zelf bepalen in welke delen van de collectieve en non-profit sector de banen worden gerealiseerd. De I/D-banen zijn met name gerealiseerd in de sectoren openbare veiligheid en toezicht, beheer openbare ruimte, kinderopvang, monumentenzorg, onderwijs en sport.

Bij de toewijzing van de nieuwe banen in Haarlem is uitgegaan van het Grote Stedenbeleid waar banen in de sfeer van toezicht, onderwijs, kinderopvang en zorg de voorkeur krijgen.

De I/D-banen hebben twee doelen: enerzijds worden langdurig werklozen aan een baan geholpen, anderzijds moet de regeling ook leiden tot de verbetering van de dienstverlening aan burgers. Om dit laatste te realiseren komen alleen bedrijven in de collectieve en non-profit sector in aanmerking deze arbeidsplaatsen te creëren.

Wachtbestand

De uitvoering van de I/D-banen vindt plaats bij de afdeling ArbeidsMarktInstrumenten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Haarlem. Een actief acquisitiebeleid om bedrijven te vinden die zich voor de banen in willen schrijven, is niet nodig. Voor de regeling bestaat een wachtbestand van 200 banen verdeeld over 55 werkgevers. De gemeente heeft dan ook bij de verdeling een aantal werkgevers moeten teleurstellen, maar aangezien het aantal I/D-banen die de gemeente krijgt toegewezen tot 2002 alleen maar toeneemt, is er perspectief voor de toekomst.

Deel: ' Haarlem krijgt 48 extra in- en doorstroombanen '
Lees ook