Gemeente Haarlem

Vernieuwd bodembeleid biedt maatwerk en efficiency]

Gemeente vernieuwt beleid bodemverontreiniging

Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem is akkoord gegaan met de definitieve versie van het rapport Beleidsvernieuwing Bodem in Haarlem. In het rapport zijn de inspraakreacties van alle belanghebbenden verwerkt. Beleidsvernieuwing Bodem is een proces dat het Rijk landelijk heeft ingezet om de bodemverontreiniging op lokaal niveau praktisch en efficiënter aan te pakken. Hierdoor heeft de gemeente Haarlem meer ruimte gekregen om zelf bodemtaken in te vullen en uit te voeren. Het voordeel daarvan is dat de gemeente meer maatwerk kan bieden en efficiënter kan werken. In het rapport Beleidsvernieuwing Bodem beschrijft de gemeente Haarlem hoe ze deze taken gaat uitvoeren. De taken liggen op het gebied van bouwen en bodemverontreiniging, onderzoek, ondergrondse tanks, grondstromen, een bodemcomputersysteem en bodemsanering. In de tweede fase van het beleidsvernieuwingsproces werkt de gemeente aan de thema’s integraal waterbeheer, de publieksfuncties bij bodemverontreiniging, het verhalen van saneringskosten, kwaliteitszorg en bodem en onroerend zaaktransacties en bodem.

22 juni 1999

persberichten

Deel: ' Haarlem vernieuwt beleid bodemverontreiniging '
Lees ook