Gemeente Haarlem

Haarlem zoekt andere vorm voor Lokale Agenda 21

De gemeente wil het duurzaamheidsbeleid op een andere manier vormgeven. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. De huidige organisatievorm met de Adviesraad Lokale Agenda 21 heeft resultaat geboekt maar biedt op termijn onvoldoende professionaliteit en capaciteit om een duurzaam Haarlem in praktijk te brengen. Bekeken moet worden of de Adviesraad Lokale Agenda 21 in de nieuwe organisatievorm een rol kan spelen. De Adviesraad krijgt echter geen financiële ondersteuning meer van de gemeente. In de Adviesraad praten vertegenwoordigers van allerlei Haarlemse organisaties over duurzaamheid in Haarlem.

Het Haarlemse college van B&W erkent dat de Adviesraad de afgelopen jaren een stimulerende rol heeft gespeeld in een aantal duurzaamheidsprojecten. Zo heeft de Adviesraad in 1999 initiatieven genomen op het gebied van mobiliteit, energie, duurzaam waterbeheer en duurzaam ondernemen. Ook heeft de Adviesraad de gemeente een bruikbaar deskundigheidsnetwerk geboden en de kans gegeven om met een groot aantal organisaties aan een duurzaam Haarlem te werken.

Desondanks blijkt uit de evaluatie dat de Adviesraad de gemeente onvoldoende daadkracht en deskundigheid biedt om het duurzaamheidsbeleid professioneel vorm te geven. Een gemeente met de schaalgrootte van Haarlem kan dit beleid beter zelf in samenspraak met maatschappelijke organisaties ontwikkelen. De ontwikkeling van een goed duurzaamheidsbeleid vraagt een professionele club mensen die continu beschikbaar is om projecten te initiëren, beoordelen en uit te voeren. De leden van de Adviesraad kunnen daar niet aan voldoen omdat ze grotendeels op vrijwillige basis en in hun vrije tijd werken. Hierdoor komt de uitvoering van projecten vaak grotendeels bij de gemeente terecht. De gemeente financiert de Adviesraad en de projecten. Deze kosten staan tot nog toe niet in verhouding tot de opbrengsten, blijkt uit de evaluatie. Daarom wil het college de Adviesraad Lokale Agenda 21 niet langer financieel ondersteunen. Het duurzaamheidsbeleid heeft voor de gemeente Haarlem een hoge prioriteit. De komende periode bekijkt ze dan ook in welke organisatievorm het duurzaamheidsbeleid een vervolg gaat krijgen.

20 februari 2000

Deel: ' Haarlem zoekt andere vorm voor Lokale Agenda 21 duurzaamheid '
Lees ook