Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 30 september 1999

... Haarlemmermeer bezorgd om financiele positie na uitspraak toeristenbelasting

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maakt zich zorgen over de financiële positie van de gemeente op langere termijn. Dit vanwege de uitspraak van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag, dat het definitief niet mogelijk is om toeristenbelasting te heffen op de luchthaven Schiphol. Haarlemmermeer zoekt naar extra inkomstenbronnen omdat de gemeente met 48 miljoen per jaar gekort is op het Gemeentefonds. Het college vreest dat noodzakelijke investeringen op het gebied van infrastructuur en voorzieningen in gevaar komen.

Haarlemmermeer bevindt zich in een moeilijke positie. De aanwezigheid van de luchthaven Schiphol in de gemeente en de uitbreidingen van de luchthaven brengen veel extra uitgaven met zich mee. Het gaat dan om zaken als brandweerzorg, nieuwe infrastructuur om de luchthaven goed en veilig bereikbaar te houden en plankosten vanwege de ingrepen ten gevolge van de aanleg van de vijfde baan. Ook leidt de flinke groei van het inwoneraantal (Haarlemmermeer is een overloopgemeente van onder andere Haarlem en Amsterdam,) van 110.000 nu tot 150.000 in 2005 ertoe dat het voorzieningenniveau moet toenemen.
Haarlemmermeer is gekort op het Gemeentefonds, nadat Binnenlandse Zaken een nieuwe verdeelsleutel had geïntroduceerd. De geplande toeristenbelasting (te heffen op alle passagiers die de luchthaven aandoen) had 35 miljoen moeten opbrengen.
Haarlemmermeer heeft in Den Haag al meerdere malen de noodklok geluid, maar dat heeft tot op heden weinig soelaas geboden. Een delegatie uit het college van B&W spreekt op korte termijn met minister Peper van Binnenlandse Zaken over de financiële toekomst van de gemeente.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer bezorgd na uitspraak toeristenbelasting '
Lees ook