Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 30 september 1999

... Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt inrijverbod vrachtverkeer

De gemeente is van plan aan de Vijfhuizer- en Zwanenburgerdijk inrijverboden in te stellen voor het doorgaande, zware vrachtverkeer. De gemeente wil deze maatregelen nemen omdat het zware verkeer trillingen veroorzaakt en er daardoor mogelijk schade optreedt aan weg en bebouwing op de dijk. Bewoners hebben tijdens informatie-avonden over de herinrichting van deze delen van de Ringdijk aangegeven dat zij sinds de openstelling van de Weerenbrug in Zwanenburg geconfronteerd worden met een sterke stijging van het aantal vrachtwagens op de Ringdijk.

Het is de bedoeling om het doorgaande, zware vrachtverkeer te weren dat vanaf Halfweg richting Haarlem en of Vijfhuizen gebruik maakt van de dijk. Tellingen van de gemeente wijzen uit dat het percentage vrachtwagens inderdaad hoog is; ruim 10%. Het plan is daarom het inrijverbod voor vrachtverkeer in te stellen op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van Kinheim. Daar mag het vrachtverkeer niet verder richting de woonschepenhaven. Voor de andere rijrichting zal op de Vijfhuizerdijk, in de richting van Nieuwebrug na de oprit richting Schipholweg, een inrijverbod voor vrachtverkeer worden ingesteld.
Vrachtverkeer met de bestemming Zwanenburger- of Vijfhuizerdijk dient om te rijden via de Schipholweg/Spaarnwouderweg. Dit geldt ook voor vrachtverkeer dat momenteel via deze dijken naar bedrijventerrein De Liede rijdt. Het bijgevoegde kaartje geeft de omleidingsroutes aan.
Bewoners en bedrijven in het gebied ontvangen deze week een brief van de gemeente met de vraag wat zij van dit plan vinden. Aan de hand van de binnengekomen reacties neemt de gemeente al dan niet maatregelen. Mocht de gemeente overgaan tot het instellen van de inrijverboden voor het vrachtverkeer, dan kunnen deze maatregelen nog in december 1999 worden ingevoerd.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeer onderzoekt inrijverbod vrachtverkeer '
Lees ook