Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten

+ 25 februari 2000

Haarlemmermeerse brandweerauto op weg naar Cebu-City

Een in Haarlemmermeer afgeschreven brandweerauto is afgelopen week op weg gegaan naar Cebu-City. De raad van Haarlemmermeer heeft in 1997 besloten deze brandweerauto, die in Zwanenburg dienst heeft gedaan, aan de Filippijnse zusterstad cadeau te doen. Nu de Brandweer Haarlemmermeer beschikt over nieuwe brandweerauto's kan de Zwanenburgse brandweerauto vanuit Rotterdam verscheept worden naar Cebu-City. De Cebuaanse Emergency Rescue Unit Foundation (ERUF) gaat de auto gebruiken. Ook medisch en ander hulpmateriaal van de Brandweer en de VZH wordt met de auto per schip naar Cebu-City vervoerd. De verrwachting is dat de brandweerauto over zo'n vijf weken in Cebu-City aan zal komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: W.H. de Graaf; 023-5676239

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Haarlemmermeerse brandweerauto op weg naar Cebu-City '
Lees ook