Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000

27 juni 2002
ir. Rutger W.J.M. van Oppenraaij/afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie
023-5113874
023-5113458
oppenrrw@haarlem.nl
83/2002
Gemeente Haarlem, sector Stedelijke Ontwikkeling

Persbericht

Datum
Informatie bij

Telefoon
Fax
E-mail
Nummer
HAARLEMS ONDERNEMERSKLIMAAT IN TWEE JAAR AANZIENLIJK VERBETERD Tussenmeting Benchmark positief

Uit de conclusies van de tussenmeting Benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat van het ministerie van Economische zaken, die donderdag 20 juni door staatssecretaris Ybema werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het OPS (OndernemersPlatform Stedelijke Vernieuwing), blijkt dat Haarlem op vijf van de zes onderwerpen beter scoort dan twee jaar geleden. De Haarlemse ondernemers waardeert het "overall ondernemersklimaat" met een 6,6 tegen een 6,4 twee jaar geleden. Daarmee komt Haarlem op het landelijk gemiddelde (de G30 steden, dat is inclusief de vier grote steden).

Zie het origineel .


Beter promotie- en acquisitiebeleid
De organisatie van het economisch beleid in Haarlem is vooruitgegaan, de bestuurders kunnen zich beter inleven en de gemeentelijke dienstverlening is verbeterd. Dat laatste uit zich in een hoger rapportcijfers (met stip) voor de "duidelijkheid van het gemeentelijk beleid en regelgeving". De ontwikkeling van de economische structuur wordt goed beoordeeld. Dat is toe te schrijven aan een beter promotie- en acquisitiebeleid en een beter startersbeleid. Het rapportcijfer voor het arbeidsmarktbeleid in Haarlem daalt juist wat over dezelfde periode.

Verloedering van de openbare ruimte!
Slechter dan twee jaar geleden scoort Haarlem op "ruimte en infrastructuur". Dat is toe te schrijven aan het feit dat de ondernemer negatiever oordeelt over de staat van de openbare ruimte en iets negatiever is over de beschikbaarheid van passende bedrijfslocaties. Iets positiever is men juist weer gaan denken over de ontsluiting van Haarlem, de parkeermogelijkheden nabij het bedrijfspand en het beleid ten aanzien van herstructurering van bedrijfslocaties.

Benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat
De Benchmark werd in 1999/2000 voor het eerst uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De benchmark wordt gehouden in 30 gemeenten, waaronder de vier grote steden, en vormt de belangrijkste monitor voor de stadseconomie in het kader van het Grotestedenbeleid. Kern van het onderzoek vormt de telefonische enquêtes met ondernemers.

Nieuw: etnisch ondernemerschap
Nieuw in de tussenmeting is het onderwerp etnisch ondernemerschap. Daarin wordt gesignaleerd dat het aantal allochtone ondernemers sterk is toegenomen (in Haarlem zijn het er 386). Het beleid van de diverse gemeenten is soms specifiek op allochtone ondernemer toegesneden, soms wordt dat (juist) niet gedaan. Over het algemeen zijn de activiteiten adhoc georganiseerd of wordt er helemaal geen prioriteit aan het onderwerp gegeven.

De Benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat, de thematische rapportage van de tussenmeting (gemaakt door Research voor Beleid in Leiden) is gratis op te vragen bij het ministerie van EZ, telefoon: 0800-6463951, De afdeling Economische Zaken van Haarlem heeft pas meer gedetailleerde informatie nadat zij het rapport ontvangen heeft dat speciaal op de Haarlemse situatie ingaat.

Deel: ' Haarlems ondernemersklimaat in twee jaar aanzienlijk verbeterd '
Lees ook