Gemeente Haarlem

Haarlemse wijkraden op gemeentelijke website

De gemeente Haarlem heeft de adressen van de 35 Haarlemse wijkraden op haar website www.haarlem.nl gezet. Onder de rubriek "Gemeentebestuur", waar kort geleden ook een link naar de Haarlemse Jongerenraad is aangebracht, zijn nu de adressen van de Haarlemse wijkraden te vinden. Voor zover al aanwezig is ook hun internetsite en/of e-mailadres vermeld.

Al dertig jaar actief

Veel van de 35 wijkraden zijn al sinds begin jaren '70 actief. Als bewonersgroepen zetten ze zich in voor verbetering of handhaving van de woon- en leefomstandigheden van hun buurt. Dat gebeurt veelal in samenwerking met bewonerscommissies, ouderen- en jongerenorganisaties, en anderen.

Samenwerking met de gemeente

De wijkraden werken vaak samen met de gemeente in participatieprocessen, maar zij kunnen het gemeentebestuur ook gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In principe strekt hun werkgebied zich uit over alle beleidsonderwerpen, maar ze hebben geen beslissingsbevoegdheid. Het college van B&W of de gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen.

28 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Haarlemse wijkraden op gemeentelijke website '
Lees ook