FNV

Habitat-werknemers willen duidelijkheid

De werknemers van Habitat willen duidelijkheid over de toe-komst van Habitat. In een brief aan de verantwoordelijken vragen zij om overleg op korte termijn.
Het personeel verkeert al een maand in grote onzeker-heid. Circa 80 werknemers bezochten vanochtend de informatieve bijeenkomst van FNV Bondgenoten en de ondernemingsraad. Zij wensen betrok-ken te worden bij het onderzoek dat op dit moment loopt naar de mogelijkheden van een toekomst voor het winkel-bedrijf. Ook willen de werknemers dat er een oplossing komt voor de proble-men waar men op dit moment tegen aan loopt. Problemen als slinkende voorraden, bezettingsproblemen als gevolg van werk-nemers die een andere baan accepteren en klach-ten van ontevre-den klanten. De werknemers hebben een brief gestuurd aan de directie van Habitat, het onderzoeksbureau en de ING Bank. Daarin dringen zij aan op overleg voor donderdag 4 februari 16.00 uur.

Meer informatie:
Jos van Dijk, voorlichter, 030-2939549 06-22518743


01 feb 99 18:42

Zoekwoorden:

Deel: ' Habitat-werknemers willen duidelijkheid '
Lees ook