Hagemeyer

HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, P.O. BOX 5111, 1410 AC NAARDEN, THE NETHERLANDS TELEPHONE (035) 6957611, FAX (035) 6944396

PERSBERICHT

Hagemeyer N.V. maakt bekend dat zij met PUMA AG overeenstemming heeft bereikt over de beëindiging van de PUMA licentie voor schoeisel en accessoires in Japan. PUMA zal deze activiteiten met ingang van 1 april 2003 via haar nieuwe dochteronderneming PUMA Japan K.K. zelf ter hand nemen. Deze overdracht is in lijn met Hagemeyers strategie om zich te specialiseren in hoogwaardige business to business distributie en dienstverlening en zich daarbij te richten op markten voor elektrotechnische materialen, veiligheidsproducten en andere MRO producten.

Hagemeyer zal voor de overdracht van activa en ter compensatie een bedrag van circa EUR 30 miljoen ontvangen, waarvan ongeveer EUR 15 miljoen in het eerste halfjaar van 2003 als EBIT zal worden verantwoord. Daarnaast zal Hagemeyer de opbrengst van het uitstaande saldo van crediteuren en debiteuren ontvangen (circa EUR 22 miljoen), dat naar verwachting uiterlijk per augustus 2003 zal zijn geïnd.

Graham Pickles, lid van het Executive Committee van Hagemeyer N.V. en verantwoordelijk voor de activiteiten in Azië-Pacific: "Hagemeyers succesvolle onderneming HCL, licentiehouder van een aantal vooraanstaande merken, is er trots op dat zij heeft bijgedragen aan het creëren van een leidende positie van het PUMA merk in Japan. Wij hebben onze langdurige samenwerking met PUMA op prijs gesteld, maar wij zullen ons nu verder concentreren op onze kernactiviteit PPS in de regio."

Jochen Zeitz, Chairman en CEO van PUMA onderschrijft Hagemeyers bijdrage aan het merk PUMA: "Wij danken Hagemeyers Aziatische onderneming HCL voor het feit dat zij ruim dertig jaar een uitstekende partner is geweest en voor het afronden van deze transactie."

Naarden, 28 maart 2003
HAGEMEYER N.V.
Board of Management

Deel: ' Hagemeyer beëindigt licentie met PUMA '
Lees ook