Gemeente Den Haag

2001-09-11: Half miljoen voor bevordering integratie van mensen met verstandelijke beperking

Op initiatief van wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie wil het College van burgemeester en wethouders van Den Haag tot en met volgend jaar een bedrag van fl. 500.000 ( 226.890,11) beschikbaar stellen om de integratie te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking. Het college hoopt hiermee te bereiken dat deze groep burgers een gelijkwaardige maatschappelijke positie kan innemen binnen de beperkingen die de handicap met zich meebrengt.

Het is de bedoeling met het bedrag vijf projecten financieel te ondersteunen op het terrein van sociaal-cultureel werk, mantelzorg, informatievoorziening en allochtone gehandicapten. Bij de ontwikkeling van het voorstel is rekening gehouden met de gedachten van direct betrokken partijen als zorgvragers, -aanbieders, recreatie-aanbieders en de gehandicapten. Geconstateerd is dat mensen met een verstandelijke beperking op een aantal terreinen nog onvoldoende participeren.

Het beleidskader voor het raadsvoorstel is geschetst in de nota 'Haagse gehandicapten in de lift', die in december 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen voor het integrale beleid voor gehandicapten (zowel lichamelijk als verstandelijk) genoemd.

In het raadsvoorstel is een deel (fl. 130.000 oftewel 58.991,43) van het totaalbedrag gereserveerd om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het gehandicaptenbeleid.

Het voorstel wordt op 19 september a.s. besproken in de raadscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie.

11 september 2001

last update: 11 september 2001 ;pag.: 8232; auteur: 77

Zoekwoorden:

Deel: ' Half miljoen voor bevordering integratie gehandicapten '
Lees ook