DOCPHARMA

27-3-2003

HALFJAAR RESULTATEN 2002 - 2003

omzet + 168 procent, courant bedrijfsresultaat + 164 procent

In vergelijking met het eerste semester van vorig boekjaar:


· steeg de omzet met 168 procent tot 16,9 miljoen
· steeg het courant bedrijfsresultaat met 164 procent tot 1,4 miljoen
De commissaris, Van Cleef, Martens, Bolssens & Co, vertegenwoordigd door de heer Alain Bolssens, voerde een beperkt nazicht uit van de semestriële informatie van Docpharma NV. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen in de boekhoudkundige gegevens die worden vermeld in dit persbericht.

Conclusies over het semester


· De omzet in het eerste semester bedroeg 16,9 miljoen, een stijging van 168 procent t.o.v. dezelfde periode van vorig boekjaar. Op

kwartaalbasis werd een omzetgroei van 115 procent over de

referentieperiode van vorig boekjaar genoteerd. De divisie

`geneesmiddelen' realiseerde 69% van de omzet, de divisie `medische

instrumenten' was verantwoordelijk voor 31% van de omzet.


· De brutomarge voor het semester en het kwartaal nam licht toe en bedraagt ruim 37 procent.


· Het bedrijfsresultaat en het courant bedrijfsresultaat op semesterbasis stegen fors met respectievelijk 106 procent en 163 procent tot

978.000 en 1.421.000. De semesterresultaten werden negatief

beïnvloed door belangrijke uitgaven ter voorbereiding van de

verwachte productlanceringen.


· Het financiële resultaat daalde van 41.000 naar - 132.000.
· De belastingen namen toe van 52.000 tot 347.000, en bedragen 41 procent op het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening.


· Tegenover de overeenkomende periode van vorig boekjaar stijgt de semestriële courante netto winst met 79 procent tot 943.000. De

courante netto winst van het afgelopen kwartaal bedraagt 498.000.


· De courante netto winst op semesterbasis steeg van 0,15 naar 0,25 per aandeel.

Bijzondere ontwikkelingen

Op 24 maart 2003 werd door Docpharma een kapitaalsverhoging ten belope

van 4.547.183,07 doorgevoerd waarbij 226.924 nieuwe aandelen

uitgegeven werden aan 20,04 per aandeel. De kapitaalsverhoging werd

onderschreven door Capital Advice NV. Hiermee zal de verdere expansie van

Docpharma ondersteund worden.

Vooruitzichten


· Docpharma verwacht een significante groei van de verkoop van haar generische geneesmiddelen door nieuwe productlanceringen. Als

gevolg hiervan wordt een sterke toename van omzet, bruto marge en

winst verwacht over het volgende boekjaar (2003 ­ 2004). De pijplijn

bestaat momenteel uit meer dan 75 generische moleculen.


· Het marktaandeel van de Belgische generische markt in de totale Belgische farmaceutische markt bedroeg over het kalenderjaar 2002 5

procent in aantal verkochte verpakkingen. Het verwachte marktaandeel

voor de tweede helft van het lopende kalenderjaar bedraagt 9%.


· De groeicijfers bevestigen dat de omzetverwachting van 35 miljoen voor het lopende boekjaar zal worden gehaald.


· Docpharma bereidt zich voor op de introductie van een aantal producten in Zuid-Europa.


· DOC lanceert als eerste in België Docraniti 75 voor maagzuur. Deze substantie is wereldwijd het meest verkochte voorschriftvrije

geneesmiddel.


· Docpharma verwacht op korte termijn de eerder aangekondigde overname van Serviphar SA af te ronden.

Over Docpharma

Docpharma (DOC) is een gediversifieerde verschaffer van betaalbare en

kwalitatief hoogstaande gezondheidsproducten. Het bedrijf werd opgericht als

verdeler van generische geneesmiddelen. De Groep is vandaag

gestructureerd rond twee afdelingen: Geneesmiddelen en Medische

Uitrusting. Docpharma is voornamelijk actief op de Belgische en

Luxemburgse markt. Docpharma noteert sedert 29 juni 2001 op Euronext

Brussel (continumarkt, code: DOCPH).

Nadere inlichtingen:

Carl Vandecasteele (Investor Relations)

tel.: +32 495 51 72 01

(carl.vandecasteele@docpharma.be),

Stijn Van Rompay (CFO)

tel. +32 496 10 89

(stijn.vanrompay@docpharma.be)

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaar resultaten 2002 - 2003 Docpharma '
Lees ook