ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
8 september 1999

Halfjaarbericht eerste helft 1999 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN IN EERSTE HELFT 1999 TOEGENOMEN MET 13% TOT EUR 100,7 MILJARD

Het totaal vermogen wereldwijd beheerd door ABN AMRO Asset Management, de vermogensbeheerder van ABN AMRO, is in het eerste half jaar van 1999 toegenomen met 13% van EUR 89,2 miljard tot EUR 100,7 miljard. De toename is geheel het resultaat van autonome groei. Van de totale toename van EUR 11,5 miljard was EUR 3,9 miljard het resultaat van koersappreciatie op de financiële markten. De resterende EUR 7,6 miljard is "nieuw geld" dat door cliënten gedurende het eerste half jaar aan ABN AMRO Asset Management is toevertrouwd.

Amsterdam, Londen en Luxemburg Het door beleggingsfondsen in Nederland, Luxemburg en Ierland beheerde vermogen nam toe met 14% van EUR 18,8 miljard tot EUR 21,5 miljard. Deze stijging van EUR 2,7 miljard is voor EUR 1,6 miljard toe te rekenen aan koersstijgingen en voor EUR 1,1 miljard aan de instroom van nieuw vermogen. Aandelenfondsen trokken het grootste gedeelte van het nieuwe geld naar zich toe (EUR 0,7 miljard). De introducties van het ABN AMRO Euro Credit Fund en het Ratio Invest Fund droegen positief bij aan de groei. Institutioneel vermogen onder beheer in Amsterdam en Londen nam met 16% toe van EUR 19,3 miljard (ultimo 1998) tot EUR 22,3 miljard (ultimo juni 1999). Van de stijging van EUR 3,0 miljard was EUR 2,2 miljard het resultaat van additioneel aan ABN AMRO Asset Management toevertrouwd vermogen. Veruit het grootste deel van de toename zat in obligatie mandaten, die door de vestiging in Londen worden beheerd. De particuliere vermogens onder beheer in Amsterdam namen in het eerste halfjaar van 1999 toe van EUR 3,7 miljard tot EUR 4,3 miljard (plus 16%). Voor bijna EUR 0,4 miljard was dat het gevolg van nieuw geld. De particuliere vermogens onder beheer in Londen bleven onveranderd op EUR 0,6 miljard.

Het ABN AMRO Asset Management netwerk · Het vermogen onder beheer in de rest van het netwerk van ABN AMRO Asset Management nam met 11% toe van EUR 46,8 miljard (ultimo 1998) tot EUR 52 miljard. Deze stijging is voor EUR 1,3 miljard toe te rekenen aan koersstijgingen en EUR 3,9 miljard aan de instroom van nieuw vermogen. · In Frankrijk is ABN AMRO actief onder diverse labels, waarvan NSM en OBC de belangrijkste zijn. Deze units waren het eerste half jaar zeer succesvol in het binnenbrengen van nieuw geld, met name in beleggingsfondsen. · Andere landen die een belangrijke bijdrage leverden aan de toestroom van nieuw te beheren vermogen voor de groep waren Duitsland en Italië. · In Brazilië kon ABN AMRO Asset Management sterk profiteren van de uitbreiding van het kantorennet van ABN AMRO Bank door de acquisitie van Banco Real.

Deel: ' Halfjaarbericht 1999 ABN AMRO Asset Management '
Lees ook