management share nv

persbericht

halfjaarbericht 2011 new sources energy n.v.

noordwijk, 31 augustus 2011 ­ new sources energy n.v. , voorheen genaamd management share n.v. , heeft de eerste helft van het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van 11.000 (h1 2010: 109.000 negatief). in deze periode heeft new sources energy n.v. , voorheen genaamd management share n.v., verder invulling gegeven aan de verkoop aan quattro capital b.v. van de bij conversie aan ditcorp/holonite b.v. uitgegeven aandelen. op 31 mei is door een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) ingestemd met de voorgestelde verkoop, de naamswijziging van de vennootschap alsmede de benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen. resultaten de algemene en beheerskosten, 150.000 (h1 2010 31.000), bestaan uit kosten voor bestuur, (fiscaal) juridisch advies, administratiekosten en kosten verbonden aan de beursnotering en zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar als gevolg van advieskosten verbonden aan de transactie met quattro capital b.v. deze kosten zijn grotendeels doorbelast aan ditcorp/holonite b.v., waardoor de vennootschap een omzet kon laten zien van 139.000 over de eerste helft van 2011. door de conversie van aandeelhoudersleningen in aandelen eind 2010, bedroegen de financiële lasten over de periode nihil (h1 2010: 78.000). eigen vermogen het eigen vermogen per 30 juni 2011 bedraagt, na een storting in agioreserve en verwerking van het resultaat over de periode, 100.000 positief (ultimo 2010: 11.000 positief). gebeurtenissen na 30 juni 2011 de verkoop en overdracht aan quattro capital b.v. van de bij conversie aan ditcorp/holonite b.v. uitgegeven aandelen, heeft bij notariële akte plaatsgevonden op 11 juli 2011. daarmee heeft quattro capital b.v. 80,35% van de aandelen in eigendom verkregen. tegelijkertijd heeft een statutenwijziging en naamswijziging van de onderneming in new sources energy n.v. plaatsgevonden. verwachtingen het is de intentie van quattro capital b.v. om nieuwe activiteiten in te brengen in de vennootschap. deze activiteiten zullen betrekking hebben op duurzame energie, in het bijzonder zonne-energie. de mogelijke inbreng van activiteiten, de daaruit voortvloeiende kosten alsmede de algemene en beheerskosten zullen naar verwachting leiden tot een negatief resultaat over het gehele boekjaar 2011. halfjaarverslaggeving in overeenstemming met de verplichtingen voor halfjaarlijkse financiële verslaggeving is deze verslaggeving ook beschikbaar en te downloaden via de website van de onderneming: www.newsourcesenergy.com

overige informatie: a. van der aart, new sources energy n.v., jonckerweg 14, 2201 dz noordwijk, postbus 116, 2200 ac noordwijk, tel: 071 - 36 20 116, fax: 071 - 36 248 79, email: info@newsourcesenergy.com*) over de eerste helft van 2011 is geen accountantscontrole toegepast


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarbericht 2011 New Sources Energy N.V '
Lees ook