KEMPEN EN CO

Halfjaarberichten OF, ODF, OLF

HALFJAARBERICHTEN ORANGE FUND, ORANGE DEELNEMINGEN FUND EN ORANGE LARGECAP FUND

In de eerste zes maanden van 2001 daalden de aandelenkoersen van beursgenoteerde ondernemingen over een breed front. Daarbij bleef de schade in het Nederlandse smallcap-segment beperkt in vergelijking met het largecap-segment. Mede onder invloed van enkele overnames steeg de Orange Index fractioneel met 0,4%. De AEX daalde in de verslagperiode met 10,1%.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Fund (OF) daalde van EUR 35,18 tot EUR 34,77. Dit impliceert een totaal beleggingsresultaat van -1,2%. De beurskoers daalde in de verslagperiode van EUR 35,25 naar EUR 34,35. Inclusief het in april 2001 uitgekeerde dividend van EUR 0,72 per aandeel komt het totale resultaat op basis van de beurskoers uit op -0,5%. In de verslagperiode daalde het aantal uitstaande aandelen Orange Fund licht tot 10,9 miljoen. Het eigen vermogen per 30 juni 2001 bedroeg EUR 378,4 miljoen.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Deelnemingen Fund (ODF) daalde met 4,1% van EUR 61,74 tot EUR 59,19 ultimo juni 2001. De beurskoers daalde in de verslagperiode met 3,4% van EUR 58,00 naar EUR 56,00, hetgeen 5,4% lager is dan de intrinsieke waarde per aandeel. Het eigen vermogen ultimo juni 2001 bedroeg EUR 192,4 miljoen, waarbij het aantal uitstaande aandelen ODF ongewijzigd bleef op 3,25 miljoen. Overwogen wordt om met ingang van dit boekjaar een dividend uit te keren. De gedachten gaan daarbij uit naar 4% per jaar.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Largecap Fund (OLF) daalde van EUR 11,30 tot EUR 10,15. Dit impliceert een totaal beleggingsresultaat van -10,2%. De beurskoers daalde in de verslagperiode van EUR 11,60 naar EUR 10,05. Tussentijds werd geen dividend uitgekeerd. In de verslagperiode steeg het aantal uitstaande aandelen OLF licht tot 6,0 miljoen. Het eigen vermogen per 30 juni 2001 bedroeg EUR 60,7 miljoen.

Het halfjaarbericht is naar verwachting beschikbaar op 31 augustus 2001 a.s.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Halfjaarberichten Orange Fund, ODF en OLF '
Lees ook