dhv groep

belangrijke stijging resultaten - halfjaarcijfers 1999 dhv groep

amersfoort, 11 augustus 1999

de dhv groep heeft de eerste helft van 1999 afgesloten met een
bedrijfsresultaat van eur 7,3 miljoen (ƒ 16,1 miljoen). dat betekent een stijging van 16% ten opzichte van het bedrijfsresultaat van eur 6,3 miljoen (ƒ 13,9 miljoen) in de eerste helft van 1998. het nettoresultaat steeg met 19% naar eur 4,4 miljoen (ƒ 9,7 miljoen).

de omzet over het eerste halfjaar van 1999 vertoont met eur 111,5 miljoen (ƒ 245,7 miljoen) een stijging van 11%, terwijl de toegevoegde waarde met 20% is gestegen naar eur 92 miljoen. de stijging van de omzet en de toegevoegde waarde is zowel het effect van acquisities in de tweede helft van 1998, als van autonome groei.

de invoering van medewerkersparticipatie in het aandelenkapitaal van dhv, is een groot succes geworden. bijna 50% van de tot deelname gerechtigde medewerkers, schreven zich de afgelopen periode gezamenlijk in voor een totaalbedrag van ruim eur 4 miljoen (ruim ƒ 9 miljoen). daarmee is 8,6% in handen van de medewerkers gekomen.

marktontwikkelingen
in nederland is er sprake van een voortgaande groei op het gebied van verkeer, infrastructuur en ruimtelijke ordening, zowel voor de beleidsvoorbereidende werkzaamheden als voor de activiteiten gericht op realisatie. de watermarkt stabiliseert zich voor wat betreft de implementatie van waterzuiveringen, maar vertoont een verdere groei van activiteiten op het gebied van waterbeheer.
projecten en de toename van samenwerkingsverbanden leiden tot een toenemende vraag naar de management consultancy diensten van dhv.
in europa vertonen de activiteiten in portugal en polen een gunstige ontwikkeling. in de tsjechische republiek en hongarije is sprake van een stagnatie, mede door vertragingen in eu-gefinancierde projecten. het aantal opdrachten voor europese nutsbedrijven in de telecom-, transport- en watersector neemt toe.

er is een intentieverklaring getekend voor participatie van dhv in het adviesbureau the communities group in washington dc. het bureau is actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling. deze deelname geeft dhv toegang tot us aid gefinancierde internationale projecten.
in het kader van de internationale strategie wordt in azië, afrika en latijns-amerika verder gebouwd aan het dhv-netwerk van lokale kantoren. in latijns-amerika werd een groot aantal contracten verworven, maar instabiliteit van economische omstandigheden noopt vooralsnog tot enige voorzichtigheid.

nieuwe opdrachten
de instroom van nieuwe opdrachten lag met eur 138 miljoen (ruim ƒ 300 miljoen) bijna 40% boven de eerste helft van 1998. in het eerste halfjaar van 1999 verwierf dhv onder meer de volgende interessante opdrachten:

nederland:

- inhoudelijke en procesmatige coördinatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening

- verkeerskundige en
wegenbouwkundige verkenning hoofdinfrastructuur zuid-as amsterdam

- totale ontwikkeling vinex-locatie vathorst, amersfoort (samen met grontmij)

- projectmanagement renovatie galgenwaard stadion, utrecht
- adviseur constructies medisch attractiepark asklepion, rotterdam
- infrastructuur philips technologie campus, eindhoven (samen met landschapsarchitect juurlink en geluk)

buiten nederland:

- logistieke studie voor de haven van sines (portugal)

- management consultancy opdracht telecomactiviteiten portugese bank
- ontwerp, realisatie en ingebruikname van afvalwaterzuiverings-installatie mâcon, frankrijk

- studie zuiveringsslib rioolwaterzuivering in tel aviv, israël

- productiefaciliteit bayer shanghai, china

- stedelijk vervoersplan dhaka, bangladesh

vooruitzichten 1999
de winstverwachting voor geheel 1999 ligt, op grond van de in het eerste halfjaar geboekte resultaten en de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar, in de lijn van de eerder door het bestuur uitgesproken verwachting op een stijging van ca. 20%.

nadere inlichtingen bij:
dhv beheer bv
corporate communications
heleen weijkamp
laan 1914, nr. 35
postbus 219
3800 ae amersfoort
telefoon (033) 468 37 02
telefax (033) 468 37 49
e-mail corpcomm@beh.dhv.nl

© dhv


www.dhv.nl

Deel: ' Halfjaarcijfers 1999 DHV Groep Stijging resultaten 16% '
Lees ook