Airspray Alkmaar, 2 augustus 2001

Airspray blijft groeien: omzet +31%, winst voor belasting +35% Airspray maakt overstap van Nieuwe Markt (NMAX) naar Officiële Markt

Het eerste halfjaar 2001 is voor Airspray goed verlopen. De omzet nam met 31% toe tot EUR 12,4 miljoen (2000: EUR 9,4 miljoen). De omzet nam toe bij bestaande klanten maar ook door nieuwe klanten en door introducties van nieuwe producten bij bestaande klanten. Het aantal verkochte dispensers groeide sneller dan de omzet en nam toe met 39%. De winst voor belasting steeg met 35% tot EUR 2,8 miljoen (2000: EUR 2,1 miljoen). De winst voor belasting steeg iets sneller dan de omzet door de licht toegenomen brutomarge, terwijl de kosten in lijn met de omzet stegen. Door de toegenomen belastingdruk (nu 30% t.o.v. 15% in 2000) groeide de nettowinst met 9% van EUR 1,8 miljoen tot EUR 2,0 miljoen. De winst per aandeel steeg van EUR 0,35 tot EUR 0,38.

Toelichting op het resultaat
De belangrijkste doelstelling van Airspray, een sterke autonome groei, is wederom gerealiseerd. Vooral de hoge volumegroei van 39% voor dispensers droeg hieraan bij. De groei van de omzet was lager dan de volumegroei. Dit is veroorzaakt door productmix-effecten. De omzet in Europa groeide met 20%. In de Verenigde Staten groeide de omzet met 36%, waarmee Airspray 71% van haar omzet in de VS behaalde (2000: 70%). Daaruit blijkt, dat Airspray tot nu toe weinig hinder ondervonden heeft van de verslechterde economische ontwikkelingen in de VS. Echter, de volumes van de Table Top Foamer, een dispenser die speciaal voor de handzeepmarkt is ontwikkeld, blijven door de tegenvallende economische groei en de zich voorzichtiger opstellende klanten achter bij de eerdere verwachtingen, maar lagen niettemin op een behoorlijk niveau. De ontwikkeling van de nettowinst is boven eerdere verwachtingen. Anticiperend op de overgang naar rapportering volgens International Accounting Standards (IAS) is de belasting over de nog uitstaande compensabele verliezen in de VS geactiveerd en zal de belastingdruk voor 2001 op ongeveer 30% uitkomen in plaats van de eerder voorspelde 35%. De balans van Airspray blijft onverminderd sterk. De solvabiliteit verbeterde licht (van 79% ultimo 2000 naar 80%), ondanks de toevoeging van de posten "gebouwen" en "langlopende schulden", die vanwege nieuwe richtlijnen in de verslaggeving met ingang van 2001 op de balans verantwoord dienen te worden.

Airspray van Nieuwe Markt (NMAX) naar Officiële Markt

Airspray zal op 6 augustus 2001 de overstap maken naar de Officiële markt van Euronext Amsterdam. Bij de voltooiing van de migratie van de op Euronext genoteerde bedrijven naar één handelsplatform, die voor eind oktober gepland is, zal Airspray, zoals eerder aangekondigd, streven naar een notering binnen het Next Prime segment van Euronext.

Gang van zaken eerste halfjaar

Nieuwe introducties
Nieuwe producten die voorzien van een Airspray dispenser in de eerste helft van 2001 op het schap kwamen zijn onder meer de handzeepproducten van Dial en Johnson & Johnson (in Table Top Foamers), een zonnebrandproduct van Bübchen (Nestlé), Poly Kur en Gliss Kur haarverzorgingsproducten van Henkel Schwarzkopf (in Finger Pump Foamers), Vagisil Cleansing Foam van Combe en Clean and Clear Acne Wash van Johnson & Johnson (in Mini Foamers). Met name de handzeepproducten zijn met veel media- ondersteuning gelanceerd.

Direct na de zomer is de Water Resistant Foamer, een schuimpomp voor gebruik in een 'natte' omgeving zoals douche of badkamer, commercieel beschikbaar. Later in dit jaar komt een tweede vormgevingsvariant van de Finger Pump Foamer op de markt.

Uitbreiding capaciteit
Airspray verwacht nog steeds in 2001 in totaal voor circa EUR 3,9 miljoen te investeren, voornamelijk in uitbreiding van de productiecapaciteit op beide locaties in Nederland en de Verenigde Staten.

Verkopen per segment
De omzetverdeling in de door Airspray geïdentificeerde kernsegmenten kwam in het eerste halfjaar van 2001 als volgt uit op: cosmetica en huidverzorging 58%, haarverzorging 27%, food 7% en overige 8%. (2000 respectievelijk 41%, 40%, 9% en 10%). Het segment cosmetica en huidverzorging groeide veruit het snelst.

Vooruitzichten
Airspray blijft groeien. De acquisitie van nieuwe klanten, geografische uitbreidingen, nieuwe applicaties alsmede de introducties van nieuwe dispensers zorgen voor deze groei. Dat de huidige economische omstandigheden enige van Airspray's klanten voorzichtiger maken is onmiskenbaar. Gebaseerd op de resultaten van het afgelopen halfjaar verwacht Airspray nu over heel 2001 een omzetgroei te bereiken van rond de 30%, terwijl de winst voor belasting, net als in het eerste halfjaar, iets sneller zal groeien. Voor 2001 zal de belastingdruk uitkomen op circa 30%. De belastingdruk zal in 2002 naar een niveau van 35% doorstijgen.

Profiel Airspray
Airspray heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke fabrikant van innovatieve dispensers met een hoge toegevoegde waarde, die haar producten levert aan producenten van consumentenproducten. Airspray levert aan vele afnemers waaronder multinationals zoals Unilever, Wella, Bristol Myers, Henkel-Schwarzkopf en Johnson & Johnson. Airspray is een 'technology-driven' onderneming. In haar 18-jarig bestaan heeft Airspray zich gespecialiseerd in R&D en in het in massaproductie brengen en wereldwijd vermarkten van dispensers. Airspray heeft op dit moment vijf soorten dispensers, die alle zonder drijfgassen werken. In 2000 boekte Airspray een nettowinst van EUR 4,6 miljoen op een omzet van EUR 21,6 miljoen. Airspray is genoteerd aan EuroNext Amsterdam.

/ / / / /

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Airspray '
Lees ook