Brill Academic Publishers

PERSBERICHT

VOORTGAANDE GROEI OMZET EN RESULTAAT
KONINKLIJKE BRILL IN EERSTE HALFJAAR 2001

LEIDEN - Omzet en resultaat van uitgeverij Koninklijke Brill (wetenschappelijke uitgeverij) zijn in de eerste helft van 2001 toegenomen. De omzet steeg tot EUR 5,78 miljoen (2000: EUR 5,44 miljoen) en het bedrijfsresultaat tot EUR 0,66 miljoen (2000: EUR 0,56 miljoen). Het resultaat na belastingen nam toe met 24% tot EUR 0,46 miljoen (2000: EUR 0,37 miljoen). De winst per aandeel steeg ten opzichte van 2000 met 19% tot EUR 0,57 (2000: EUR 0,48).

Rekening houdend met de per 2001 geldende voorschriften ten aanzien van de afschrijving van uitgaverechten bedraagt het resultaat na belastingen EUR 0,41 miljoen, een toename ten opzichte van de vergelijkbare uitkomst over het eerste halfjaar 2000 (EUR 0,32 miljoen) van 27%. Het aantal uitstaande aandelen nam door de uitkering van stockdividend met ruim 2% toe. Voor het gehele jaar 2001 wordt een toename van omzet en resultaat voorzien.

Groei omzet elektronisch uitgeven
Van de omzetgroei kwam 60% voor rekening van de tijdschriftenomzet. Dit is inclusief het elektronisch ter beschikking stellen van de content aan abonnees op de papieren editie. Ongeveer de helft van de 90 tijdschriften die Brill uitgeeft is vanaf 2001 online beschikbaar. De boekenomzet groeide in geringe mate in het eerste halfjaar 2001. Van de totale omzet nemen tijdschriften thans 40% in, en boeken 60%.

Hoger resultaat
Wisselkoerseffecten werkten positief uit op omzet en resultaat. De bruto-marge verbeterde mede ten gevolge van een lager productiekostenniveau. De bedrijfskosten namen met 9% toe. Deze stijging was onder andere het gevolg van gestegen personele kosten, mede ten gevolge van CAO-verhogingen. Afschrijvingen handhaafden zich op het niveau van het voorgaande jaar. Bij de weergave van het halfjaarresultaat is mede rekening gehouden met de nieuwe voorschriften per 2001 ten aanzien van de afschrijving op uitgaverechten.

Verbeterde infrastructuur
In het jaar 2000 zijn investeringen gedaan in de herinrichting van logistieke en administratieve bedrijfsprocessen, gericht op een betere en meer efficinte dienstverlening aan de afnemers. Deze maatregelen leverden in het afgelopen halfjaar een bijdrage aan een verhoogde efficiency, hogere financile baten en kostenbesparingen. Tot deze activiteiten behoort onder andere de overheveling en uitbesteding van de Noord-Amerikaanse boekendistributie naar de Verenigde Staten.

Overname uitgeverij Styx
In het begin van het jaar werden van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum de Engelstalige uitgeefactiviteiten van uitgeverij Styx overgenomen. Deze kleine, internationale kwaliteitsuitgever is gespecialiseerd in uitgaven over het Oude Nabije Oosten. Deze acquisitie past in het streven van Brill om de bestaande marktpositie in specifieke niches te versterken.

Vooruitzichten
De directie verwacht voor het gehele jaar 2001, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dat omzet, resultaat en winst per aandeel zullen toenemen Leiden, 29 augustus 2001

Voor nadere informatie:
Koninklijke Brill NV,
Mr R.J. Kasteleijn, Directeur
telefoon: (071) 535 35 00
email: brill@brill.nl
website: www.brill.nl

Profiel
Koninklijke Brill NV is een beursgenoteerde, sterk internationaal georinteerde wetenschappelijke uitgeverij. De nadruk van de fondsen ligt op de terreinen geschiedenis, islam/orintalistiek, religie en op gespecialiseerde onderdelen van de natuurwetenschappen. De, overwegend Engelstalige, publicaties bestaan uit (boeken)series, naslagwerken en tijdschriften. In toenemende mate verschijnen publicaties eveneens in elektronisch raadpleegbare vorm. De voornaamste afzetmarkten zijn Europa, de Verenigde Staten en Japan. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Brill Academic Publishers '
Lees ook