Ingezonden persbericht

Brunel International: winstherstel

Amsterdam, 22 augustus 2001: Brunel International N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2001 een positief nettoresultaat geboekt van 1,4 miljoen. De eerste zes maanden van 2000 lieten een verlies zien van 1,9 miljoen.

De omzet steeg met 0,9% tot 106,7 miljoen. Na correctie van dit cijfer voor de per 1 januari jongstleden verkochte deelneming in Brandstaff, is de omzetstijging 4,7%. Door een sterke groei van de omzet in het buitenland, en een daling in Nederland, is de omzetafhankelijkheid van de thuismarkt sterk afgenomen: 44,1% in 2001 ten opzichte van 60,7% in 2000. Ook de brutomarge verbeterde: 28,8% in 2001 ten opzichte van 28,1% in 2000. De ontwikkeling van resultaat en omzet zijn conform de verwachting van de directie. De vorig jaar ingezette reorganisatie verloopt volgens het beoogde schema. De effecten hiervan zijn zichtbaar in de cijfers. De overheadkosten in percentage van de omzet bedroegen 26,6% (was 30,5% in eerste helft 2000). De balans van Brunel International bleef, met een solvabiliteit van 74,6% , onverminderd sterk.

Nederland
Het herstructureringsproces in Nederland verloopt volgens plan. Een onderdeel hiervan was de versimpeling van de merkstructuur, die heeft geleid tot het voeren van 4 hoofdlabels: Brunel Engineering / Multec, Brunel ICT, Brunel Finance en Brunel Legal. Daarnaast kennen we Brunel Search (werving en selectie van hogere functies) en Brunel Management (topniveau interim-management). De marktbewerking vindt plaats vanuit 6 Brunelhuizen: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven (met satellietkantoor Venlo), Groningen, Deventer en Utrecht. Voorts is in de eerste helft van dit jaar een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden gentroduceerd, dat optimaal inspeelt op de behoefte aan flexibiliteit bij de medewerkers. Daarnaast wordt momenteel in Nederland een ERP-systeem gemplementeerd. Dit systeem gaat mede zorgdragen voor een gestroomlijnde integrale procesgang en zal per 1 januari 2002 operationeel zijn. Brunel verwacht als gevolg hiervan een sterke verbetering van de dienstverlening, zowel intern als extern, alsmede een belangrijke kostenbesparing door verhoogde effectiviteit en efficiency.

Nederland heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten. De omzet echter heeft sterk onder druk gestaan. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 daalde de omzet met 26% ( 64 miljoen t.o.v. 47 miljoen). Deze daling is het gevolg van de reeds eerder genoemde verkoop van Brandstaff en een krimpende markt, met name in het ICT-segment. Daarnaast heeft de reorganisatie een tijdelijk negatief effect gehad op de commercile slagkracht, waardoor marktaandeel verloren is gegaan.

De directie van Brunel verwacht dat de omzetdaling in de tweede helft van dit jaar tot staan zal worden gebracht en dat de winstgevendheid van de Nederlandse operatie verder zal worden verbeterd.

Duitsland
Brunel Duitsland is actief op de detacheringsmarkten voor engineering en ICT. Voor Duitsland wordt een groeistrategie gehanteerd. Dit heeft geleid tot een verdere uitbreiding van het kantorennetwerk naar 27. De omzet in Duitsland steeg de eerste 6 maanden met 111% (van 6,5 miljoen naar 13,8 miljoen). Duitsland was conform verwachting licht verliesgevend. De groeistrategie voor Duitsland blijft gehandhaafd. De verwachting is dat het tweede halfjaar opnieuw een sterke groei zal laten zien, in combinatie met een bescheiden positief resultaat over het tweede halfjaar.

Belgi
Ook in Belgi biedt Brunel dienstverlening op het gebied van engineering en ICT. De omzet in Belgi steeg met 19% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 (van 9,0 miljoen naar 10,8 miljoen). Brunel Belgi is winstgevend. De verwachting is dat de huidige trend in het tweede halfjaar zal worden gecontinueerd.

Azi (energy-engineering)
Brunel Azi (wereldwijde consultancy- en detacheringsactiviteiten in de sector van olie- en gaswinning) heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug. De omzet steeg van 18,3 miljoen in 2000 naar 25,2 miljoen in 2001 (stijging van 38%). Ook de winstgevendheid nam sterk toe. Over de resultaatontwikkeling in het tweede halfjaar is de directie voorzichtig positief.

Vooruitzichten 2e helft 2001
De directie van Brunel verwacht dat de omzet in het tweede halfjaar tenminste in lijn zal zijn met het eerste halfjaar. Het resultaat zal zich in de laatste twee kwartalen verder verbeteren ten opzichte van de eerste zes maanden.

Voor nadere informatie:
Drs. J.A. van Barneveld RABrunel Internationaltel. 020 - 312 50 00 Internet:www.brunel.nl

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Brunel International '
Lees ook