Exendis

P E R S B E R I C H T

Exendis N.V. (voorheen De Drie Electronics Beheer N.V.) Halfjaarcijfers 2001.

Eerste halfjaar 2001 EXENDIS N.V. Eerste Halfjaar 2000 DE DRIE ELECTRONICS BEHEER N.V. Omzet (in 1000 EUR) 18.345 4.710
Netto resultaat (in 1000 EUR) voor afschrijving goodwill na afschrijving goodwill 286 196 350 350

Aantal uitstaande aandelen (in stuks) 1.802.712 1.202.712 Netto resultaat per aandeel (in EUR) voor afschrijving goodwill na afschrijving goodwill 0,16 0,11 0,29 0,29 Eigen vermogen per aandeel (in EUR) 5,30 3,86

Ede, 30 augustus 2001

Op 14 maart bereikte De Drie Electronis N.V en het Duitse industrie automation Energiesysteme GmbH & Co overeenstemming over een fusie, waarna de gefuseerde onderneming haar operaties heeft voortgezet onder de naam Exendis N.V. De fusie is met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 geëffectueerd. De strategie van Exendis is erop gericht om door specialisatie marktleider te worden op het gebied van innovatieve elektronica voor energieconversie op enkele gekozen internationale nichemarkten.

Exendis N.V. (Exendis) heeft over de eerste helft van 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 18,3 miljoen. Door margedaling is de ontwikkeling van het netto resultaat sterk achtergebleven. Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2001 kwam uit op EUR 196 duizend. Exendis bereidt maatregelen voor om de marges structureel te verbeteren. Deze maatregelen zullen met name gericht zijn op de herstructurering van de productiecapaciteit binnen de Exendis groep. Daarnaast is in het eerste halfjaar intensief gewerkt aan de integratie en is de basis gelegd voor drie marktunits op groepsniveau. De marktunit Exendis-Mobility wordt vanuit de vestiging in Duitsland aangestuurd, de marktunits Exendis-Infrastructure en ExendisIndustrial Components vanuit de vestiging in Nederland. De concentratie van aansturing op groepsniveau en de herstructurering van de productiecapaciteit zijn maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de efficiency, wat naar verwachting in het jaar 2002 tot een duidelijke resultaatverbetering zal leiden. Het eigen vermogen is ten opzichte van ultimo november 2000 toegenomen met EUR 4,82 miljoen tot EUR 9,56 miljoen. Dit mede door de emissie van 600.000 aandelen in maart 2001 in het kader van bovenvermelde fusie. Exendis verwacht over de tweede helft van 2001 een verdubbeling van het netto resultaat in vergelijking met het eerste halfjaar van 2001. Rekening houdend met een te verwachten additionele voorziening voor het doorvoeren van bovengenoemde maatregelen voor herstructurering wordt een break-even resultaat voor het gehele jaar 2001 verwacht.

/ / / / / / / / / / / / /

vervolg PERSBERICHT Halfjaarcijfers 2001 EXENDIS N.V. 30-08-2001

Profiel

Exendis N.V., genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V., is ontstaan uit het samengaan van het Nederlandse De Drie Electronics Beheer N.V. (opgericht 1939) en het Duitse industrie automation Energiesysteme GmbH & Co KG (opgericht 1969). Exendis richt zich met haar kernactiviteiten energieconversie en betrouwbare energievoorziening op de marktsegmenten Mobiliteit, Infrastructuur en Componenten; Energy Systems Mobility vervaardigt een uitgebreide product-range van technologisch hoogwaardige batterijladers, inclusief bewakings- en managementsystemen, voor traktiebatterijen. Energy Systems Infrastructure ontwikkelt klantspecifieke oplossingen voor voedingen in de sectoren Transport, Energiedistributie, Alternatieve Energie, Scheepsbouw en Defensie. Energy Systems Components vervaardigt klantspecifieke producten, onder andere transformatoren en smoorspoelen voor de industriële technische markt. Exendis behaalde over 2000 een pro forma omzet van EUR 33,7 miljoen. Exendis heeft ongeveer 300 mensen in dienst en heeft operaties in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Spanje en China.


-o-o-o-o-o-o-o-

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Exendis '
Lees ook