Ingezonden persbericht


Persbericht Friesland Coberco

P E R S B E R I C H T

7 september 2001

Halfjaarcijfers 2001

Friesland Coberco heeft goed eerste halfjaar


- Nettowinst stijgt met 20 procent naar 85 miljoen gulden, ondanks mond- en klauwzeerlasten van 17 miljoen gulden

- Bedrijfsresultaat verbetert met 8 procent naar 170 miljoen gulden

- Netto-omzet groeit met 7 procent naar 4.784 miljoen gulden, omzet 15 hoofdmerken stijgt met 12 procent

- Resultaten in Azië onder druk, verdergaand herstel in Europa

- Overname Nutricia Dairy & Drinks naar verwachting per 1 oktober 2001 afgerond
De nettowinst van Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV is in het eerste halfjaar van 2001 vergeleken met het eerste halfjaar 2000 met 20 procent gestegen tot 85 miljoen gulden. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst gestegen met bijna 18 procent van 9,63 naar 11,18 gulden (eerste halfjaar). De omzet steeg met 7 procent tot 4.784 miljoen gulden. De omzetstijging is gerealiseerd door aantrekkende verkoopprijzen en hogere verkopen.

André Olijslager, voorzitter van de concerndirectie van Friesland Coberco is tevreden over de cijfers en de achterliggende ontwikkelingen: "Een toename van de nettowinst met 20 procent is een mooi cijfer. Zeker als je rekening houdt met de negatieve invloed als gevolg van de uitbraak van mond- en klauwzeer. Belangrijk is ook dat de omzet en bijdrage aan het resultaat van onze belangrijkste merken is gestegen. Dat bevestigt dat we met onze merkenstrategie op de goede weg zijn. In Azië worden we geconfronteerd met hogere inkoopprijzen van grondstoffen op de wereldmarkt en lagere wisselkoersen van locale valuta waardoor de resultaten omgerekend naar guldens onder druk staan maar marktaandelen en omzet in locale valuta zijn gestegen."

Afronding overname Nutricia Dairy & Drinks

De in maart 2001 aangekondigde overname van de activiteiten van Nutricia Dairy & Drinks Group, met merken als Chocomel, Fristi, Extran en Milli, van Koninklijke Numico NV wordt naar verwachting per 1 oktober 2001 geëffectueerd. Verschillende mededingingsrechtelijke autoriteiten hebben inmiddels ingestemd met de overname. In de halfjaarcijfers zijn nog geen cijfers van Nutricia Dairy & Drinks verwerkt. De omzet en het resultaat hebben zich overigens in het eerste halfjaar positief ontwikkeld ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Vooruitzichten

In het tweede halfjaar zullen enerzijds doorberekening van de sterk gestegen grondstofprijzen in de verkoopprijzen en anderzijds de verwerking van het resultaat na afschrijving van goodwill van de acquisitie Nutricia Dairy & Drinks en het nemen van een voorziening voor eerder aangekondigde reorganisaties van invloed zijn op het resultaat. In de tweede helft van het jaar zal verder aandacht worden gegeven aan de beheersing van het werkkapitaal. Verwacht wordt dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst over geheel 2001 zal uitkomen rond het niveau van vorig jaar (172 miljoen gulden).

Voor de integrale tekst van het Halfjaarbericht 2001, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht en enkele verhoudingsgetallen zie het Halfjaarbericht 2001. Het Halfjaarbericht is ook te vinden op de site van Friesland Coberco www.fcdf.com.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Friesland Coberco '
Lees ook