InnoConcepts

PERSBERICHT Capelle aan den IJssel, 24 augustus 2001

Groei InnoConcepts zet onverminderd voort; Nettowinst eerste half jaar stijgt met bijna 42%De groei van InnoConcepts heeft zich in de eerste helft van 2001 onverminderd voortgezet. De nettowinst over de eerste 6 maanden van 2001 steeg met 41,7% tot NLG 1,6 miljoen (2000: NLG 1,1 miljoen). De omzet bedroeg NLG 17,7 miljoen, een stijging van ruim 20% ten opzichte van de eerste helft van 2000 (NLG 14,7 miljoen), terwijl de brutomarge steeg tot NLG 8 miljoen (2000: NLG 7 miljoen).

InnoConcepts houdt vast aan de voor het gehele jaar afgegeven verwachting van een winststijging van tenminste 30%. Evenals in voorgaande jaren zal ook dit jaar het grootste deel van omzet en winst in de tweede helft van het jaar vallen.

TOELICHTING OP HET RESULTAAT

InnoConcepts wist de groei van de afgelopen jaren ook voort te zetten in de eerste helft van 2001. De investeringen in de organisatie leiden tot een steeds hogere efficiency. Als gevolg daarvan was de relatieve stijging van de nettowinst groter dan de relatieve brutomarge en omzetstijging. InnoConcepts is met haar gepatenteerde technologieën en producten op zowel de consumenten- als industriële markten actief, hetgeen de onderneming minder conjunctuurgevoelig maakt. De aanwezige potentie in de groep is dermate groot dat er geen reden is om een vertraging van de groei te veronderstellen. Ook dit jaar zal het grootste deel van de groei gerealiseerd worden in de tweede helft van het jaar als gevolg van een seizoenspatroon en groeicurve bij DiamondBox en InnoEssentials, waarbij de nadruk ligt op het vierde kwartaal.

GANG VAN ZAKEN 2001

De multimedia verpakkingsactiviteiten (waaronder DiamondBox) ontwikkelen zich voorspoedig. Dit geldt zowel voor productontwikkeling als voor de uitbreiding van het aantal product markt combinaties. De patentpositie, de technologische basis en knowhow bieden daarnaast toegang tot een breed spectrum van mogelijkheden voor innovaties in andere segmenten van de verpakkingsmarkt, zoals de voedingsmiddelensector, cosmetica en de medische sector. Hierdoor heeft deze activiteit op afzienbare termijn een aantal strategische keuzemogelijkheden die haar groei aanzienlijk kunnen versnellen.

InnoCleaning Concepts is in alle drie haar deelactiviteiten gegroeid. Zowel via een verdere uitbreiding op bestaande markten als via het openen van nieuwe markten, waaronder Spanje, Frankrijk en Australië. InnoShield (beschermende coatings), dat eerder dit jaar werd verworven, kende een zeer voorspoedige start en zal reeds dit jaar bijdragen aan de winst.

InnoSeal Systems (geoctrooieerde zakkensluitsystemen) liet een sterke groei zien in de VS en investeerde in een aantal vervolgpatenten en producten, waarmee zij later dit jaar op de markt verwacht te komen.

InnoEssentials (consumer durables) tenslotte, richtte zich vooral op verbreding van de bestaande klantenbasis en op een verdere ontwikkeling van de Duitse markt.

VOORUITZICHTEN

De vooruitzichten blijven onverminderd positief. InnoConcepts zal op lange termijn kunnen verder groeien op basis van de bestaande patentportefeuille en licentiestrategie. Daarnaast wordt er vanuit de bestaande portefeuille actief doorontwikkeld en dienen zich dagelijks nieuwe innovaties, projecten en ondernemingen aan die de toegevoegde waarde zien van de InnoConcepts' formule.

Het sterke groeipad, alsmede het genoemde seizoenspatroon, maakt dat het vierde kwartaal relatief zwaar weegt in de realisatie van de prognoses. InnoConcepts is positief voor de lange termijn en handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat de nettowinst over 2001 tenminste 30% zal stijgen ten opzichte van het vorige boekjaar.

PROFIEL INNOCONCEPTS

InnoConcepts is een marketingorganisatie die mondiaal een commerciële brug slaat tussen productinnovatie en markt.
Daarin ligt ook een belangrijk onderscheid met derden, die vaak alleen kapitaal verstrekken maar geen commerciële slagkracht (kunnen) bieden. InnoConcepts neemt vindingen van derden over c.q. neemt "hands on" meerderheidsbelangen in innovatieve ondernemingen, waarbij zij samen met de oorspronkelijke initiatiefnemers het management ter hand neemt, en in feite in toenemende mate als "incubator" optreedt.
InnoConcepts heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada.
In Japan heeft zij een partnership met een lokale partij. Distributie en licensering van haar producten vindt plaats naar meer dan 25 landen.

VOOR MEER INFORMATIE:

InnoConcepts N.V.
Dhr. P. Pruijssers, Financieel Directeur
Tel.: 010-2884300
Fax: 010-2884315


Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 InnoConcepts '
Lees ook