Isotis

IsoTis N.V. MAAKT HALFJAAR-RESULTATEN VOOR 2001 BEKEND

Drie belangrijke internationale distributieovereenkomsten voor medische hulpmiddelen

Bilthoven, 13 augustus 2001 De biomedische onderneming IsoTis N.V. (Euronext Amsterdam: ISO), toonaangevend in de vervangingsgeneeskunde, maakt vandaag de resultaten voor het eerste halfjaar van 2001 bekend.

Hoogtepunten


· Kaspositie van EUR 73,6 miljoen in vergelijking met EUR 77,1 miljoen op 31 maart 2001
· Inkomsten voor de eerste zes maanden eindigend op 30 juni, 2001, met 14 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2000
· Wereldwijde, niet-exclusieve distributieovereenkomsten met ScandiMed (Biomet Merck) en B&JR (onderdeel van de in België gevestigde Orthogese S.A. groep) voor IsoTis' cement restrictor SynPlug®
· VS distributieovereenkomst voor SynPlug met LIO, een van de toonaangevende distributeurs van producten voor orthopedische klinieken
· Breed octrooi toegekend in de Verenigde Staten voor de in vitro productie van tissue engineered bot
· Voortgaande inclusie van patiënten in klinische studies met autoloog (d.w.z. op basis van de cellen van de patiënt zelf) tissue engineered bot
Toelichting op de halfjaar resultaten

De totale inkomsten in de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2001 waren EUR 1,17 miljoen, in vergelijking met EUR 1,03 miljoen in dezelfde periode in 2000. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan extra inkomsten uit overheidssubsidies, van EUR 0,67 miljoen in de eerste helft van 2000 tot EUR 1,06 miljoen in dezelfde periode in 2001. Daartegenover staat een daling van inkomsten uit research en development contracten vanwege het bereiken van een laatste contractuele research en development milestone in het tweede kwartaal van 2000.

Overeenkomstig de verwachting van het bedrijf nam het bedrijfsverlies voor de eerste zes maanden van 2001 toe tot EUR 7,1 miljoen, in vergelijking met EUR 3,4 miljoen voor dezelfde periode in 2000. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van de research en development kosten door hogere personeelskosten en de kosten van samenwerkingsovereenkomsten, en gestegen marketing & sales kosten gerelateerd aan de voorbereidingen van productintroducties van kleine medische hulpmiddelen en de eerste generatie tissue engineered producten. De algemene en beheerskosten namen ook toe als gevolg van de toename van het aantal personeelsleden.

Zoals verwacht bedroeg het netto verlies voor de eerste zes maanden van 2001 EUR 5,4 miljoen, in vergelijking met een netto verlies van EUR 3,3 miljoen in dezelfde periode in 2000.

Toelichting op resultaten 2e kwartaal

De totale inkomsten in het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2001 waren EUR 764.312 in vergelijking met EUR 845.836 in dezelfde periode in 2000. Deze daling is toe te schrijven aan het bereiken van de laatste research en development milestone van de overeenkomst met Synthes-Stratec in

het tweede kwartaal van 2000. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2001 stegen de inkomsten met 91%, voornamelijk door toegenomen overheidssubsidies en de verkoop van kleine medische hulpmiddelen.

De ontwikkeling van de kosten was zoals verwacht en resulteerde in een netto verlies van EUR 2,8 miljoen voor het tweede kwartaal van 2001, in vergelijking met een netto verlies van EUR 1,3 miljoen in dezelfde periode in 2000. Per 30 juni 2001 heeft IsoTis een kaspositie van EUR 73,6 miljoen, vergeleken met EUR 77,1 miljoen per 31 maart 2001 (en EUR 79.7 miljoen per 31 december 2001).

Clemens van Blitterswijk, president en chief executive officer, IsoTis N.V.: "In het tweede kwartaal van 2001 hebben we onze organisatie verder versterkt en productintroducties voorbereid van onze 1e generatie tissue engineered producten en kleine medische hulpmiddelen. Voor de SynPlug cement restrictor, die door ons eigen team ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd is, hebben wij drie distributieovereenkomsten afgesloten. Het octrooi dat ons in de VS verleend is voor de in vitro productie van tissue engineered bot is strategisch van groot belang, aangezien wij denken dat dit een van de belangrijkste methodes zal worden voor het produceren van "reageerbuisbot". In de eerste zes maanden van 2001 was de kasuitstroom beneden budget en wij verwachten dat onze huidige kaspositie voldoende zal zijn om break-even te bereiken in 2004/2005. In de laatste twee kwartalen van 2001 zullen wij ons richten op de succesvolle introductie van onze tissue engineered producten, CellActive Skin, voor de behandeling van ernsitge brandwonden, en CellActive Cartilage voor de behandeling van kraakbeendefecten in het kniegewricht."

Gang van zaken tweede kwartaal 2001

Tissue engineered bot
Meer patiënten zijn geïncludeerd in de klinische studies voor tandheelkundige toepassingen en revisieheupchirurgie die worden uitgevoerd in respectievelijk het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Na succesvolle afronding zullen mulitcenter studies begin 2002 aanvangen. Het verkregen octrooi in de VS op de in vitro productie van tissue engineered bot betekent een verdere versterking van de positie die IsoTis in dit veld inneemt.

Tissue engineered kraakbeen
Onderzoek en ontwikkeling van IsoTis' tweede generatie tissue engineered kraakbeen, VivesCart®, verloopt voorspoedig. Eerste generatie tissue engineered kraakbeen, CellActive® Cartilage wordt in de tweede helft van 2001 geïntroduceerd.

Tissue engineered huid
Na de afronding van de testfase van de productiefaciliteit voor CellActive® Skin, gekweekte keratinocyten lagen (epidermis), voert IsoTis momenteel productieruns uit voor optimalisatie van kwaliteit en snelheid om een succesvolle marktintroductie te garanderen. Naast de exclusieve overeenkomsten met de BBG klinieken in Bochum en Halle, zal IsoTis aan 10 ziekenhuizen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland biopt-kits leveren voor de productie van CellActive Skin ten behoeve van brandwondenpatiënten .

Biomedische hulpmiddelen
IsoTis sloot twee niet-exclusieve wereldwijde distributieovereenkomsten af voor de SynPlug cement restrictor en andere kleine medische hulpmiddelen. Een daarvan was met ScandiMed (onderdeel van

Biomet Merck). ScandiMed, dat het product zal verkopen onder de naam OptiPlug®, is toonagevend op het gebied van botcement. Biomet Merck behoort tot de wereldwijde top 5 in de orthopedische industrie. De andere wereldwijde overeenkomst werd gesloten met B&JR (onderdeel van de Orthogese S.A. groep), een niet beursgenoteerd orthopedisch bedrijf dat opereert vanuit België. Tenslotte sloot IsoTis een distributieovereenkomst voor de Verenigde Staten af met LIO (Least Invasive Orthopedics), eveneens voor de SynPlug en kleine medische hulpmiddelen. Het verkoopteam van LIO bestrijkt zo'n 80% van de Amerikaanse orthopedische klinieken.

Liquididty providers
Euronext Amsterdam heeft bekend gemaakt dat IsoTis onder het nieuwe handelssysteem dat eind oktober 2001 gelanceerd zal worden verzekerd is van continue handel. Niettemin heeft IsoTis zich voorgenomen minstens twee liquidity providers aan te stellen. Voorstellen van twee vooraanstaande internationale banken worden bestudeerd (of overwogen).

Vooruitzichten
Op basis van de halfjaar resultaten spreekt IsoTis het vertrouwen uit dat de totale inkomsten voor 2001 tenminste zullen verdubbelen, en dat de kaspositie de onderneming in staat stelt het business plan uit te voeren en break-even te bereiken eind 2004, begin 2005.

IsoTis N.V.
IsoTis, gevestigd in Bilthoven en opgericht in 1996, is een biomedische onderneming die zich ten doel heeft gesteld de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren door te voorzien in de vraag naar weefsel- en orgaanvervanging met behulp van hybride technologieën op basis van materiaaltechnologie, tissue engineering en biotechnologie. IsoTis wil uitgroeien tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van vervangingsgeneeskunde door voortdurende innovatie, een doelgerichte commercialisering en een leidende positie als het gaat om intellectueel eigendom. Sinds de oprichting van de onderneming in 1996 heeft IsoTis een totaal aandelenkapitaal van ongeveer EUR 106 miljoen aangetrokken. IsoTis is genoteerd aan Euronext (Amsterdam) en wordt verhandeld onder het symbool ISO.

IsoTis heeft momenteel 138 medewerkers in dienst met 16 nationaliteiten. In aanvulling op de eigen wetenschappelijke teams heeft IsoTis overeenkomsten gesloten met vooraanstaande academische en klinische instellingen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van materiaalwetenschappen en tissue engineering, zoals MIT (Cambridge, VS), Tsinghua University (China), en de academische ziekenhuizen van Leiden, Maastricht, Twente en Utrecht.

Voor informatie:
IsoTis N.V.
Hans Herklots
Media & investor relations
Tel: +31(0) 30 229 5 271
Cell: +31 (0) 629 550 140
Fax: +31(0) 30 228 0 255
E-mail: investor.relations@isotis.com

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 IsoTis '
Lees ook