Frans Maas

Koninklijke Frans Maas Groep N.V.
Raad van Bestuur / Executive Board
Noorderpoort 15
P.O. Box 968
5900 AZ Venlo (NL)
Tel.: +31 (0)77 359 76 11
Fax: +31 (0)77 351 84 11
www.fransmaas.com

Winst Frans Maas stijgt eerste halfjaar tot EURO 10,4 mio.

Venlo, 30 augustus 2001

Koninklijke Frans Maas Groep N.V. realiseerde over de eerste 6 maanden van 2001 een netto- resultaat van 10,4 miljoen, een stijging met 6%. De netto-omzet kwam uit op 512,3 miljoen (eerste helft 2000: 445,1 miljoen), een stijging met 15%. De autonome groei bedroeg 8%. Acquisities leverden een bijdrage van 7%. De toegevoegde waarde verbeterde onder meer door tariefaanpassingen. De toename van de bedrijfskosten is mede het gevolg van maatregelen om de organisatie verder te versterken. Per saldo nam het bedrijfsresultaat toe met 7% tot 17,7 miljoen (eerste helft 2000: 16,5 miljoen). Het saldo financile baten en lasten bedroeg 2,5 miljoen negatief (eerste helft 2000: 2,0 miljoen negatief).
De winst per aandeel steeg van 1,77 tot 1,81. Het aantal uitstaande aandelen nam ten opzichte van 31 december 2000 met 2,4% toe tot 5.858.193 door uitkering van stockdividend. De cashflow nam toe met 14% tot 20,5 miljoen (eerste helft 2000: 18 miljoen). De netto-investeringen in vaste activa bedroegen het eerste halfjaar 8,5 miljoen.

Belangrijkste gebeurtenissen.

Acquisities.
Per 1 januari 2001 heeft Frans Maas een meerderheidsbelang (51%) verworven in twee ondernemingen in Bulgarije, Vectra O.o.d. en Corsa O.o.d. De 64 medewerkers van beide bedrijven realiseren een jaaromzet van 4,3 mio. met land- en luchtvracht en logistieke dienstverlening. Eveneens per 1 januari maakt Kombitrans in Hamburg, gespecialiseerd in gecombineerd rail- en / wegvervoer, deel uit van Frans Maas. De jaaromzet van 8 mio. wordt behaald met 35 medewerkers. Van het Finse bedrijf G.T. Trans met vestigingen in Turku, Kotka en Helsinki zijn per 1 juli de activiteiten overgenomen. Met een compleet gamma aan expeditiediensten realiseren 32 medewerkers een omzet van 17 mio.

Uitbreidingen eerste halfjaar.
In het eerste halfjaar van 2001 is het Europese netwerk verder uitgebreid. Frans Maas biedt in Zwitserland, naast internationale expeditie-activiteiten, ook logistieke diensten aan. Daarvoor is in Arlesheim (bij Bazel) een nieuwe terminal in gebruik genomen. In Hongarije is gestart met de uitbreiding van de vestiging in Boedapest. Frans Maas opende een eerste vestiging in Turkije (Istanbul).

Vooruitzichten.

Operationeel.
Het komende halfjaar gaat Frans Maas haar logistieke capaciteit in de Benelux verder vergroten. De vestigingen in Moerdijk en Gent zullen worden uitgebreid met respectievelijk 15.000 m2 en 10.000 m2. De extra capaciteit zal voornamelijk voor nieuwe opdrachtgevers worden aangewend, waaronder Eaton Corporation (USA), producent van onderdelen voor onder meer de automotive-, bouw- en ruimtevaartindustrie. Daarnaast zal Frans Maas in Milaan in oktober een logistiek centrum (10.000 m2) in gebruik nemen voor chemieproducent Rohm & Haas.

Financieel.
In het tweede halfjaar zal druk op de omzet ontstaan door afnemende goederenstromen bij bestaande opdrachtgevers. De Raad van Bestuur verwacht evenwel dat, onder de gegeven omstandigheden, 2001 kan worden afgesloten met een resultaat dat rond het resultaat van het jaar 2000 zal liggen.

KERNGEGEVENS
(in miljoenen euro's tenzij anders aangegeven)

1e halfjaar 1e halfjaar 2001 2000
Kerngetallen
Netto-omzet 512,3 445,1 Bedrijfsresultaat 17,7 16,5 Nettoresultaat 10,4 9,8 Cashflow 20,5 18,0 Netto-investeringen in vaste activa 8,5 6,5 Totaal aantal medewerkers (gem.) 7.226 6.312 Aantal uitstaande aandelen (gem.) 5.742.141 5.523.888

Per aandeel (in )
Nettoresultaat 1,81 1,77 Eigen vermogen 17,43 17,43 17,43

Verhoudingsgetallen
Toegevoegde waarde in % van de netto-omzet 39,1 38,6 Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 3,5 3,7 Rentedekkingsfactor 7 8 Solvabiliteitsratio groepsvermogen in % 25,9 26,8

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Koninklijke Frans Maas Groep '
Lees ook