AOT

Amsterdam, 02 augustus 2001

PERSBERICHT

Halfjaarcijfers AOT 2001
·
Netto winst AOT in het eerste halfjaar 2001 6,4 mln. (2000 17,3 mln.);


·
Winst per aandeel in het eerste halfjaar 2001 0,26 (2000 0,69);


·
Netto winst in het tweede kwartaal 2001 1,5 mln. (2000 8,6 mln.);


·
Winst per aandeel in het tweede kwartaal 2001 0,06 (2000 0,34);


·
Voornemen tot inkoop eigen aandelen.

Alhoewel alle activiteiten een positief handelsresultaat lieten zien was dit, in lijn met eerdere bekendmakingen, fors lager dan in het zeer succesvolle eerste halfjaar 2000. Bestuursvoorzitter Sasker de Boer geeft de volgende toelichting: Moeilijke marktomstandigheden raakten vrijwel alle activiteiten van de organisatie. Teruglopende omzetten in de voor ons belangrijke producten en de geringe volatiliteit gedurende de dag waren debet aan het resultaat. Positieve uitzonderingen waren de bemiddelingsactiviteiten voor de professionele partijen in Nederland en Australië.

Ontwikkelingen

Het opheffen van de rol van de hoekman is wederom uitgesteld. Naar verwachting zal de rol van de hoekman in het vierde kwartaal verdwijnen. De overgang naar het nieuwe handelssysteem is inmiddels geheel voorbereid. In het eerste halfjaar kwam circa 10% van de totale inkomsten uit courtage. Mede door de internationale uitbreiding van de effectenhandel is AOT voorzichtig optimistisch over de omschakeling. Wel dient opgemerkt te worden dat het moeilijk is in te schatten hoe de handel in Nederlandse effecten zich zal ontwikkelen op het nieuwe handelsplatform (NSC).

De binnenlandse optiehandel zal in het vierde kwartaal kennis maken met elektronische handel. Er zal een pilot worden gestart met de handel in opties op een drietal fondsen. Daarin zal voor het eerst een zogenaamde CMM (competitive market maker) worden geïntroduceerd. De CMM is een door de beurs aangewezen partij die als eerste verantwoordelijk is voor voldoende liquiditeit en een ordelijk verloop van de handel in een bepaald optiefonds. De precieze uitwerking van rechten en plichten worden nog verder bestudeerd door de beurs. Zodra alle details bekend zijn, zal AOT beslissen of een dergelijke functie voor het bedrijf interessant is.

De resultaten bij deelneming Binck Brokers NV zijn fors boven de verwachting uitgekomen. Met haar professionele derivaten brokerage activiteiten heeft Binck een marktaandeel van ongeveer 20% verkregen van de totale dagelijkse omzet op Euronext Amsterdam. Daarnaast is de particuliere klantenkring van Binck gegroeid naar 5000 beleggers.

In Australië is gestart met het aanbieden van elektronische handel voor financiële bemiddelaars. Met dit systeem kunnen orders tegen lage kosten direct op de effectenbeurs van Sydney (ASX) worden uitgevoerd. Uitbreiding van de handelsactiviteiten vanuit Sydney op verschillende Aziatische beurzen wordt op dit moment onderzocht.

Inkoop eigen aandelen

Gezien de sterke financiële positie is AOT voornemens om gebruik te maken van de door de aandeelhouders op 18 april j.l. verstrekte machtiging om eigen aandelen in te kopen tot een maximum van 10%.

Vooruitzichten

De winstontwikkeling van AOT is voor een groot deel afhankelijk van de bewegelijkheid en omzetten op de beurzen. De directie kan dan ook geen uitspraken over de winstontwikkeling in de tweede helft van 2001 doen. De directie heeft geconstateerd dat de beurzen in de maand juli nog geen verbetering hebben laten zien ten opzichte van het eerste halfjaar.

Over AOT

AOT is één van Europas grootste onafhankelijke handelsbedrijven in effecten en derivaten en zij maakt daarbij gebruik van een sterk IT en kwantitatief research team. Naast Amsterdam heeft AOT ook kantoren in Antwerpen, Londen, Sydney, San Francisco en Chicago. AOT is lid van zes effectenbeurzen en tien derivatenbeurzen.

Deel: ' Halfjaarcijfers AOT 2001 '
Lees ook