Ballast Nedam

Halfjaarcijfers Ballast Nedam

De netto winst van Ballast Nedam is het eerste halfjaar van 1999 met 35% gedaald van 37 miljoen (1ste halfjaar 1998) naar 24 miljoen gulden. De winst per aandeel daalde eveneens met 35%, van ƒ 3,68 naar ƒ 2,40.
De orderportefeuille nam toe van 3.225 miljoen gulden aan het begin van 1999 tot 3.411 miljoen gulden per rapporteringsdatum. Voor het gehele jaar wordt - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - rekening gehouden met een aanzienlijke winstdaling.

Bouw Internationaal
De belangrijkste oorzaak van deze daling ligt in de sterk teruggelopen activiteiten van Bouw Internationaal. De omzet in deze sector daalde met 40% van 505 miljoen naar 300 miljoen gulden. De orderontvangst in gebieden waar belangrijke marktposities worden ingenomen (het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië) was zeer gering gedurende 1998 en het eerste halfjaar van 1999. Daarnaast werden er ook op andere internationale markten in deze periode weinig grote infrastructurele projecten aanbesteed.
Deze sterke omzetdaling resulteerde bij Bouw Internationaal in een lagere winstbijdrage van projecten, onderbezettingsverliezen en reorganisatiekosten, waardoor het bedrijfsresultaat in deze sector terugviel van 16 miljoen gulden naar een break-even resultaat.

Bouw Europa
Het bedrijfsresultaat van Bouw Europa groeide van 16 miljoen tot 28 miljoen gulden bij een toename van de omzet van 901 miljoen tot 1.032 miljoen gulden.

Infrastructuur
De omzet in de sector Infrastructuur daalde in het eerste halfjaar van 553 miljoen naar 437 miljoen gulden; het bedrijfsresultaat bleef echter met 14 miljoen gulden ongewijzigd.
De omzetdaling in deze sector vond zijn oorzaak vooral in het wegvallen van een groot deel van de omzet van Ballast Nedam Baggeren in Zuid-Amerika, een gevolg van de zogenaamde `Samba crisis'.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat van Ballast Nedam kwam uit op 36 miljoen gulden (1ste halfjaar 1998: 43 miljoen gulden). De rentelasten stegen van 6 miljoen naar 11 miljoen gulden.
Deze rentelasten worden voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van contractueel verschuldigde betalingen op een groot overheidsproject in Saoedi-Arabië, dat nagenoeg gereed is. De reden van de ontstane betalingsachterstand (circa 350 miljoen gulden) houdt verband met de budgettaire positie van Saoedi-Arabië.

Orderportefeuille
De orderportefeuille van Bouw Europa steeg van 1.638 miljoen tot 1.927 miljoen gulden. De vooruitzichten in deze sector blijven onverminderd gunstig.

De orderportefeuille van Bouw Internationaal daalde verder tot 325 miljoen gulden.Niet daarin begrepen zijn enkele opdrachten die inmiddels in het 2de halfjaar zijn ontvangen.
Er zijn voorts enkele offertes uitgebracht die wij als kansrijk beschouwen. De inmiddels verworven opdrachten zullen echter nog geen bijdrage leveren aan het jaarresultaat van 1999.

De orderportefeuille in de sector Infrastructuur bleef nagenoeg gelijk en bedroeg 1.159 miljoen gulden. Momenteel worden offertes uitgebracht voor de (deel)bestekken voor de aanleg van de Hoge Snelheidslijn en de Betuwelijn.
Wij achten onszelf kansrijk voor de verwerving van een deel van de werkzaamheden, waarvoor volgens planning begin volgend jaar opdracht zal worden verleend.

Deel: ' Halfjaarcijfers Ballast Nedam daling nettowinst met 35% '
Lees ook