Ingezonden persbericht

Persbericht
21 augustus 2001


Vastgoedbelegger Eurindustrial N.V. boekt uitstekende resultaten in eerste half jaar

Eurindustrial N.V. uit Zevenaar, dat zich heeft toegelegd op beleggingen in bedrijfsgebouwen, die verhuurd worden aan ondernemingen in de sectoren logistiek en distributie, heeft deze week de resultaten over het eerste half jaar van 2001 bekendgemaakt. Uit de cijfers blijkt, dat Eurindustrial het eigen vermogen, het belegde vermogen en het aantal aandeelhouders flink heeft weten uit te breiden.

Het belegde vermogen van Eurindustrial groeide in de periode van 1 januari tot en met 30 juli met 35 % van 26.857.000 Euro naar 36.302.000 Euro. De uitbreiding van het vermogen was met name te danken aan de werving van twee logistieke centra in Zevenaar en Beuningen. Het eigen vermogen steeg in de eerste helft van 2001 met 46 procent van iets meer dan 14.107.00 Euro naar ruim 20.595.000 Euro. Het aantal aandelen werd uitgebreid van 55.190 naar 80.057, waarbij het aantal aandeelhouders -allemaal institutionele beleggers- toenam van acht naar tien.

Het directe beleggingsresultaat over het eerste half jaar bedroeg 667.000 Euro tegenover 307.000 Euro in de eerste helft van 2000. Die grote groei is vooral het gevolg van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Ook de jaarlijkse huurprijsaanpassingen in de vastgoedportefeuille droegen in beperkte mate bij aan deze groei. Het indirecte beleggingsresultaat liet een omslag zien van een verlies van 78.000 Euro in het eerste halfjaar van 2000 naar een plus van 31.000 Euro in het eerste half jaar van 2001. Het totale beleggingsresultaat in het eerste half jaar verdrievoudigde ruimschoots van 229.000 Euro in 2000 naar 698.000 Euro in 2001.

Eurindustrial N.V. heeft goede verwachtingen voor de rest van het jaar. Logistiek dienstverleners besteden het beheer en de financiering van onroerend goed namelijk steeds vaker uit. Die trend biedt voldoende aanknopingspunten om het belegd vermogen in de komende periode verder uit te breiden. Bovendien krijgen institutionele beleggers steeds meer belangstelling om in het aandelenkapitaal van Eurindustrial deel te nemen en neemt ook het aantal financiële instellingen toe, dat bereid is om het plaatsen van nieuwe aandelen te ondersteunen. De prognose uit het financiële jaarverslag over 2000, dat Eurindustrial dit jaar een forse groei van het eigen vermogen, het belegd vermogen en het aantal aandeelhouders zal realiseren, wordt dan ook gehandhaafd. Eurindustrial verwacht, dat het totale beleggingsresultaat dit jaar in vergelijking met 2000 een forse groei zal laten zien.

Dit persbericht is ook te vinden op internet: www.eurindustrial.nl

Voor nadere inlichtingen over de half jaar cijfers en over Eurindustrial zelf kunt u contact opnemen met de directie van de VastgoedKompagnie B.V., J. Pons, telefoon: 0316-343794 of j.pons@eurindustrial.nl.

Deel: ' Halfjaarcijfers Eurindustrial N.V. '
Lees ook