Numico NV

16 augustus 2001

Persbericht

Koninklijke Numico N.V. Sterke stijging resultaten eerste halfjaar 2001

Koninklijke Numico heeft over het eerste halfjaar 2001 een sterke stijging van omzet en winst gerealiseerd. De omzet groeide met 30% tot EUR 2.202 miljoen, een stijging van 30% waarvan 8,2% autonome groei. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) steeg met 37% tot EUR 362 miljoen.
Numico bevestigt de eerder uitgesproken verwachting voor het hele jaar 2001 een omzet- en winstgroei te behalen van tenminste 15%.

Belangrijke financiële gegevens over het eerste half jaar 2001


* Omzet stijgt met 30% tot EUR 2.202 miljoen
* Autonome omzetgroei van 8,2%

* Identieke winkelomzet stijgt 3,3%

* Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) stijgt met 37% tot EUR 362 miljoen

* Winst vóór afschrijving goodwill stijgt met 314% tot EUR 700 miljoen

* Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill stijgt met 274 % naar EUR 4,32

* Netto boekwinst uit desinvesteringen EUR 494 miljoen (na voorzieningen)

Financiële gegevens (EUR miljoen) Eerste halfjaar 2001 % Wijziging Omzet 2.202 30
EBITA 362 37
Winst voor afschrijving goodwill 700 314
Winst voor afschrijving goodwill excl. buitengewone baten 206 22

Pro forma resultaten uit voortgezette activiteiten over het eerste halfjaar 2001 (Buitengewone baten buiten beschouwing gelaten)
* Winst voor afschrijving goodwill stijgt met 28% tot EUR 216 miljoen

* Winst voor afschrijving van goodwill per aandeel stijgt met 15% tot EUR 1,33

Toelichting J.C.T. van der Wielen, President-Directeur van Numico

"De resultaten in het eerste halfjaar van 2000 waren uitzonderlijk goed. Zoals eerder dit jaar al uitgesproken, zou het dit eerste halfjaar niet makkelijk zijn om zo'n vergelijkbare groei te behalen. Daarom ben ik tevreden met de bereikte resultaten en met name de autonome groei geeft me een goed gevoel voor de ontwikkelingen in de tweede helft van dit jaar. Sterke resultaten in Europa en het Verre Oosten hebben, ondanks de zwakke Roepia, aan deze groei bijgedragen.

In de tweede helft van dit jaar verwacht ik een grotere bijdrage van onze activiteiten op de voedingssupplementenmarkt in de Verenigde Staten na de initiatieven die wij al in de eerste helft hebben genomen en die onze positie aldaar verder zullen versterken. Alle andere productgroepen zullen naar verwachting hun goede ontwikkelingen voortzetten. Kostenbesparingen en een reductie van werkkapitaal blijven topprioriteiten."

Vooruitzichten
Wij herhalen onze eerder uitgesproken verwachtingen - onvoorziene omstandigheden uitgezonderd en buitengewone baten buiten beschouwing gelaten - dat de omzet en winst voor afschrijving van goodwill met tenminste 15% zullen toenemen.

OMZETONTWIKKELING
Vergeleken met het eerste halfjaar 2000 (EUR 1.695) nam de omzet met 30% toe tot EUR 2.202 miljoen. De autonome groei van Numico (gecorrigeerd) over het eerste halfjaar 2001 bedroeg 8,2%.

Regionale omzet* (EUR million.) Eerste halfjaar 2001 % Wijziging Noord Europa 307 7,8
Centraal Europa 122 4,3
Zuid Europa 166 10,8
Oost Europa 103 24,3
Noord Amerika 11.342 48,2
Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika 162 4,1
Totaal 12.202 30 * omzet van voortgezette activiteiten

Europa
De omzet uit voortgezette activiteiten in Europa nam met 10% sterk toe tot EUR 698 miljoen. De autonome groei in Noord-Europa (8%), Zuid-Europa (11%) en Oost- Europa (14%) is zeer bemoedigend zeker omdat de toename met name een gevolg is van stijging in volumes, verzoorzaakt door de introductie van nieuwe concepten en daardoor hogere marktaandelen.

Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika
De omzet in deze regio steeg met 4% tot EUR 162 miljoen en werd negatief beïnvloed door de devaluatie van de Indonesische Roepia en de Braziliaanse Reaal. De autonome omzetgroei bedroeg 14%.

De Verenigde Staten
De omzet in de Verenigde Staten uit voortgezette activiteiten nam toe met 48% tot EUR 1.342 miljoen, vergeleken met EUR 905 miljoen in de eerste helft van 2000. De omzet over het eerste halfjaar 2001 is inclusief vijf maanden extra Rexall Sundown en twee maanden Unicity omzet. De autonome groei bedroeg 3%. De invloed van koersontwikkelingen was 7% en van overnames 38%.

GNC
De identieke winkelomzet nam wereldwijd met 3,3% toe. Er werden 244 nieuwe winkels toegevoegd aan de GNC winkelketen, waarvan 140 bij Rite-Aid. Hiermee komt het totaal aantal winkels bij GNC op 5.348.
Rexall Sundown
De omzet van Rexall Sundown nam toe met 5% tot USD 288.6 miljoen. De marge van Rexall Sundown daalde door de moeilijke omstandigheden in het vitaminen- en kruidensegment in het grootwinkelbedrijf. De recente marktgegevens indiceren een verbetering van de markt.
Unicity
De integratie van Enrich en Rexall Showcase is afgerond op 1 juli jl. De nieuwe organisatie, Unicity genaamd, had over de eerste helft van dit jaar een omzet van USD 152 miljoen. Dankzij aanzienlijke integratievoordelen steeg het bedrijfsresultaat met 183% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

PRODUCTGROEPEN
Product Groep Omzet eerste half jaar (miljoen Euro) Wijziging% EBITA marge
Zuigenlingenvoeding 487 8,7 18
Klinische en Dieetvoedingen 232 16,1 23
Consumentendieet- en Sportvoedingen 612 54,9 13 Vitaminen en Kruiden 795 38,7 17
Other 76 (2,9) 4
Total sales 72.202 29,9 16,5

Zuigelingenvoeding
De omzet nam toe met 8,7% tot EUR 487 miljoen, in overeenstemming met de verwachtingen en ondanks negatieve valuta invloeden in Indonesië, Turkije en Brazilië. De omzet in zuigelingenvoeding nam wereldwijd met 8,3% toe tot EUR 333 miljoen. De introductie vorig jaar van nieuwe producten als Omneo, Conformil en het 1-2-3 concept droegen wederom bij aan de groei in dit segment. In een aantal voor Numico belangrijke landen, zoals Engeland, Nederland, Duitsland en Indonesië alsmede in landen in Zuid-Europa groeide het marktaandeel. De omzet in graanproducten groeide nauwelijks en bedroeg EUR 55 miljoen. De omzet in maaltijden en dranken voor baby's en kleuters groeide sterk met 16,7% tot EUR 99 miljoen.

Klinische en Dieetvoedingen
De omzet in deze productgroep steeg met 16,1% tot EUR 232 miljoen. In landen als Engeland, Nederland, Duitsland en Frankrijk groeide het marktaandeel. De reeks specifieke medische voedingen is een belangrijk onderdeel in de voortgaande groei en maakt reeds 15% van deze productgroep uit. De voedingen voor patiënten met spijsverteringsziekten zette haar sterke groei door met een stijging van meer dan 20%.

Consumentendieet- en sportvoedingen
De omzet in deze categorie groeide met 54,9% tot EUR 612 miljoen. Zonder acquisities groeide dit segment met 16,6%. De categorie sportvoedingen zal profiteren van de introductie van nieuwe producten in de tweede helft van dit jaar.

Vitaminen en Kruiden
De marktontwikkelingen in deze categorie waren in het algemeen ongunstig. De totale omzet bedroeg EUR 795 miljoen en toonde vrijwel geen groei vergeleken met de vergelijkbare omzet van dezelfde periode in het afgelopen jaar. Numico's aandeel in deze categorie in het grootwinkelbedrijf stond onder druk.

Verkoop Nutricia Dairy & Drinks Groep
Op 10 augustus jl. gaf de Europese Commissie toestemming voor de verkoop van deze groep. Na gelijksoortige goedkeuringen in landen in Oost-Europa kan de transactie worden afgerond, hetgeen naar verwachting op korte termijn zal gebeuren.

Interimdividend
Besloten is een interimdividend te betalen van EUR 0,40 (1999: EUR 0,35) per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Het interimdividend kan naar keuze van de (certificaat)aandeelhouder in contanten danwel in (certificaten van) aandelen ten laste van de agioreserve worden verkregen. De omwisselverhouding zal worden vastgesteld en bekendgemaakt op 31 augustus 2001 na sluiting van de beurs (17.00 uur). De hoogte van het interimdividend is geen indicatie voor de hoogte van het dividend over 2001.
Het interimdividend zal betaalbaar worden gesteld op 3 september 2001.

Zoetermeer, 16 augustus 2001

Deel: ' Halfjaarcijfers Koninklijke Numico N.V. '
Lees ook