Nedlloyd NV

PERSBERICHT

Rotterdam, 16 augustus 2001

Winst Nedlloyd eerste halfjaar EUR 17 mln (eerste helft 2000: EUR 10 mln verlies)

HOOFDPUNTEN TWEEDE KWARTAAL 2001

* Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verbetert met EUR 5 mln
* Winst per aandeel EUR 0,52 (tweede kwartaal 2000: EUR 0,31)
* Bedrijfsresultaat P&O Nedlloyd: US dollar 46 mln (2e kwartaal 2000: US dollar: 44 mln)

RESULTAAT

In het tweede kwartaal heeft Nedlloyd een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van EUR 12 mln, een verbetering met EUR 5 mln ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Daarmee komt het resultaat over het eerste halfjaar uit op EUR 17 mln, een verbetering van EUR 27 mln ten opzichte van de eerst helft van 2000. De winst per aandeel bedroeg EUR 0,52 (tweede kwartaal 2000: EUR 0,31) en voor de eerste helft van dit jaar EUR 0,74 (eerste helft 2000: EUR - 0,44).

JOINT VENTURE P&O NEDLLOYD

Het bedrijfsresultaat van P&O Nedlloyd van US dollar 46 mln in het tweede kwartaal, betekende een verbetering van US dollar 2 mln ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor het eerste halfjaar komt daarmee op US dollar 77 mln, US dollar 47 mln hoger dan in het eerste halfjaar van 2000.

Het in het tweede kwartaal vervoerde volume van 794.000 TEU betekende een stijging van ruim 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde opbrengst per TEU was fractioneel hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar maar ruim 4% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het kostenbesparingsprogramma van US dollar 182 mln zal aan het eind van het jaar zijn voltooid.

Het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van P&O Nedlloyd van EUR 16 mln was EUR 4 mln hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

(Voor verdere details over P&O Nedlloyd verwijzen wij naar het heden door Nedlloyd en P&O gezamenlijk separaat uitgegeven persbericht).

MARTINAIR

Martinair heeft in het tweede kwartaal een lichte verbetering laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. O.a. dankzij de kostenbesparingsprogrammas en een aangepaste vlootinzet zullen deze verbeteringen zich naar verwachting in de loop van het jaar verder doorzetten, zoals is toegelicht in een separaat persbericht van Martinair.

Uit informele gesprekken met de Europese Commissie hebben de Raad van Commissarissen en de directie van Martinair de conclusie getrokken dat KLM op korte termijn geen meerderheid van de aandelen Martinair zal kunnen verkrijgen. Met KLM en Martinair beraden wij ons thans op de te nemen stappen.

STRATEGIE

In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met P&O over de zogenaamde reverse listing, waarbij een groot aantal varianten de revue is gepasseerd. Ondanks grote inzet van Nedlloyd en P&O is het tot onze spijt niet gelukt over dit onderwerp overeenstemming te bereiken. Als gevolg hiervan is een beursgang van P&O Nedlloyd met gebruikmaking van Koninklijke Nedlloyd als listing vehicle op korte termijn onwaarschijnlijk.

Onze inspanningen blijven onverminderd gericht op het realiseren van aandeelhouderswaarde.

Nedlloyd zal bij het te voeren dividendbeleid in de komende jaren nadrukkelijk rekening houden met de kaspositie van het bedrijf.

VOORUITZICHTEN

P&O Nedlloyd is de op één na grootste containerrederij ter wereld met een sterke financiële positie die zich qua schaal, bedrijfsprocessen en agressiviteit van kostenbesparingen in de voorhoede van de industrie bevindt. Desalniettemin zal ook P&O Nedlloyd zich niet kunnen onttrekken aan de gevolgen van de teruggang in de wereldeconomie die, in combinatie met de ingebruikname van nieuwe capaciteit in deze sector, naar verwachting ook de opbrengsten en bezettingsgraden van P&O Nedlloyd onder druk zullen zetten. Lopende efficiency programmas zullen daarbij gedeeltelijk voor tegenwicht kunnen zorgen.

Martinair verwacht voor het tweede halfjaar een aanzienlijk beter resultaat dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Hoewel Koninklijke Nedlloyd op halfjaar-basis een resultaat heeft bereikt dat EUR 27 mln beter was dan in de eerste helft van 2000 is het echter als gevolg van bovengenoemde omstandigheden niet waarschijnlijk dat het resultaat van vorig jaar (EUR 50 mln) geëvenaard zal worden.

Voor nadere informatie: H.C. Lammerts van Bueren: 31 10 4006831

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarcijfers Nedlloyd NV '
Lees ook