PERSBERICHT

HALFJAARLIJKS VERSLAG OVER DE
TOESTAND VAN TELINFO GROEP OP 30 JUNI 1999

Courante resultaat stijgt met 60%,
en Matisse vervoegt de Telinfo Groep

A. RESULTATEN EERSTE SEMESTER :

Telinfo, de Europese tele- en datacommunicatiegroep heeft een positief eerste semester achter de rug. De bedrijfsopbrengsten van de groep belopen Eur 147 Mln (Bef 5,9 Mld), tegenover Eur 106 Mln (Bef 4,3 Mld) in dezelfde periode een jaar eerder. De hoger bedrijfsopbrengsten gaan gepaard met een groei van het bedrijfsresultaat tot Eur 7,2 Mln (Bef 290 Mln), wat een groei van 53% vertegenwoordigt tegenover de Eur 4,7 Mln (Bef 190 Mln) per eind juni van het vorige jaar.

Het courante resultaat na belastingen steeg van Eur 4,6 Mln (Bef 184 Mln) met ruim 50% naar Eur 6,9 Mln (Bef 277 Mln). De afschrijving op de positieve consolidatieverschillen beloopt voor het eerste halfjaar Eur 0,8 Mln (Bef 31 Mln), tegenover Eur 0,1 Mln (Bef 4 Mln) voor de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Het nettoresultaat werd verder gestijfd door enerzijds de realisatie van een meerwaarde ten belope van Eur 10,2 Mln (Bef 410 Mln), ter gelegenheid van de beursintroductie van Netvision, waarbij Telinfo haar belang afbouwde tot 10%. Verder werd door een geringe afbouw van de participatie in Mobistar tot 6,65%, een meerwaarde gerealiseerd van Eur 1,9 Mln (Bef 75 Mln).

De geconsolideerde cijfers van de Telinfo groep (niet geauditeerde cijfers)

B. EUROPESE EXPANSIE :

Telinfo heeft in de eerste jaarhelft met succes een kapitaalverhoging ten belopen van Euro 165,6 Mln (Bef 6,7 Mld) afgerond, ter financiering van de expansie van haar netwerkintegratie activiteiten, en teneinde een participatie in de Nederlandse vaste- en mobiele operator Dutchtone te verwerven.

De ruimere Europese aanwezigheid die de groep nastreeft heeft een dubbel doel. Enerzijds verhoogt ze haar reactiviteit, waarbij de klanten een nog snellere en meer professionele bijstand geboden wordt. Anderzijds biedt ze de groep een ruimere toegang tot de lokale markt in de betrokken landen. Vooral voor de eigen Telindus-produkten zoals de xDSL-modems is deze verruiming van de afzetmogelijkheden van groot belang.

Inzake de Europese expansie werd gedurende het eerste halfjaar de acquisitie gemeld van ondernemingen in zowel Spanje (Kern Datanet, met vestigingen in Madrid, Barcelona en Valencia), Thailand (Comfocus, gesitueerd in Bangkok) en Belgie (Digicable, Charleroi).

Deze week heeft de Telinfo groep 100% van het aandelenkapitaal verworven van de Italiaanse vennootschap Matisse.

Matisse Spa, met een personeelsbestand van ongeveer 60 personen, verdeeld over vestigingen in Rome, Milaan en Firenze, geniet een gerespecteerde positie op de Italiaanse markt van de netwerkintegratie. De vennootschap beschikt over de nodige know-how inzake ATM-technologie, Voice over IP en netwerkmanagement en heeft goede relaties met leveranciers zoals Cisco, Fore Systems, 3Com, Motorola, Eicon, ... Het klantenbestand van Matisse situeert zich vooral in de financiele sector, met klanten als Banca Popolare di Bergamo, Societa Intebancaria per l'Automazione, Banca Monte Dei Paschi di Siena. Ook de operatoren Telecom Italia (en haar filialen TIM, TMI en Saritel) en Wind, en overheidsinstellingen als het Ministery of Interior, Regional Public Health Organisation zijn andere grote klanten die Matisse op een directe of indirecte manier tot haar klantenbestand kan rekenen. Onder de industriele klanten vinden we onder andere Pharmacia & Upjohn en Alitalia.
Voor Telinfo betekent Matisse een opportuniteit om haar aanwezigheid op de Italiaanse markt verder te versterken. Matisse rekent vooral op de service-organisatie en technische know-how van de Telinfo groep bij het benaderen van internationale klanten. Ook het opleidingscentrum Telinfo High-Tech Institute zal zeker zijn positieve bijdrage hebben bij het uitbouwen van de verdere know-how van Matisse.

De verwachte omzet van Matisse voor 1999 beloopt ruim 18 Mln Euro (ITL 37 Mld).

De acquisities hebben een duidelijke invloed op de geografische spreiding van de groepsopbrengsten. Onderstaande tabel geeft duidelijk het zwaardere gewicht van de Europese landen buiten de Benelux per eind juni in dit cijfer weer.

C. ANDERE PARTICIPATIES

Telinfo heeft participaties in twee beursgenoteerde bedrijven, zijnde Mobistar, de Belgische GSM-operator, waarin Telinfo voor 6,65% participeert, en Netvision, dat in januari 1999 een beursintroductie deed, en waarin Telinfo een 10% participatie heeft.

Beide vennootschappen worden niet geconsolideerd in de jaarrekening van Telinfo. Tegen de slotkoers van woensdag 28 juli vertegenwoordigen deze beide participaties een latente meerwaarde voor de Telinfo groep van Eur 206 Mln, (Bef 8,3 Mld)

D. TELINFO

Telinfo is de moedervennootschap van de Telindus maatschappijen, de Europese systeemintegrator voor tele- en datacommunicatie.

De expertise situeert zich vooral in het uitbouwen van totaaloplossingen inzake netwerk design, implementatie en onderhoud. De Telinfo groep heeft eigen filialen in een tiental Europese landen en beschikt verder over een uitgebreid distributienetwerk, verspreid over de verschillende continenten. De Telinfo groep rekent meer dan vijftig operatoren en een uitgelezen reeks financiele, overheids- en Europese instellingen tot zijn klantenkring, naast topreferenties in de industriele, distributie- en mediawereld. De groep stelt momenteel, na de consolidatie van Comfocus (Thailand) en Matisse (Italie), ruim 1.450 medewerkers tewerk.

Telinfo NV is op de Brusselse beurs genoteerd.

E. PERSPECTIEVEN 1999

De Telinfo groep verwacht op vandaag dat de gestelde objectieven voor 1999, zijnde een groei in de bedrijfsopbrengsten van 20% en een toename van het courante resultaat van 25% zullen worden gerealiseerd.

Contactpersoon : Jan STEYAERT - Bestuurder - Direkteur -Generaal Tel. : +32.16.38.25.41
Fax : +32.16.38.27.08
E-mail : jast@Telindus.be
URL : WWW.Telindus.com

Deel: ' Halfjaarcijfers TELINFO groep '
Lees ook