Unit 4 NV

Unit 4 Agresso behaalt uitstekende resultaten en realiseert een forse groei van omzet, nettowinst en het bedrijfsresultaat over 1e helft 2001

Sliedrecht, 21 augustus 2001 - Unit 4 Agresso NV, leverancier van secure e-business software, rapporteert vandaag de resultaten voor het eerste halfjaar 2001.

Hoogtepunten eerste halfjaar
(vergeleken met de pro forma cijfers 1H 2000):


* Nettowinst +74% tot 7,8 miljoen euro (*)

* Omzet +32% tot 102,6 miljoen euro

* EBITDA +77% tot 13,5 miljoen euro

* Winst per aandeel +73% tot 0,33 euro (*)
(*) voor afschrijving goodwill

Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn pro forma cijfers voor het eerste halfjaar van 2000 opgenomen waarin de cijfers van Agresso met terugwerkende kracht zijn geconsolideerd. Agresso maakte een moeilijke periode door waarin een ommekeer werd gemaakt. Na een verliesgevend eerste halfjaar in 2000 werd eind vorig jaar een kleine winst geboekt.

In de eerste zes maanden van 2001 heeft Unit 4 Agresso een nettowinst behaald van 7,8 miljoen euro. Dit is een stijging van 35% vergeleken met de eerste zes maanden van 2000 (pro forma +74%). Door de acquisitie van Agresso in de tweede helft van 2000, nam het aantal aandelen aanzienlijk toe tot 23,8 miljoen aandelen per eind juni. Het gevolg is dat de winst per aandeel licht daalde van 0,35 euro in het eerste halfjaar van 2000 tot 0,33 (*) euro in het eerste halfjaar van 2001 (pro forma steeg de winst per aandeel van 0,19 euro in het eerste halfjaar van 2000 tot 0,33 euro in het eerste halfjaar van 2001). Op basis van 23,8 miljoen geplaatste aandelen betekent dit een stijging van 74%.
De omzet steeg in het eerste halfjaar van 2001 tot 102,6 miljoen euro, een stijging van 97% vergeleken met dezelfde periode in 2000 (pro forma +32%). De autonome groei in de eerste helft van 2001 bedroeg circa 23% en alle segmenten waarin Unit 4 Agresso opereert lieten een gezonde groei zien.

De integratie van Agresso werd succesvol afgerond in de eerste helft van 2000. De samenwerking tussen de verschillende bedrijven binnen Unit 4 Agresso verbeterde aanzienlijk. Een concreet resultaat van de synergie was de oprichting van Agresso Benelux B.V.
De omzet van de divisie Business Software steeg met 140% (pro forma +25%) en met name de Agresso onderdelen presteerden aanzienlijk beter dan het marktgemiddelde. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden bedroeg de organische groei bijna 40%. In totaal bereikten alle Agresso bedrijven samen een organische groei van bijna 30%. Ondanks de slechte situatie op de Benelux markt kon Unit 4 Agresso de verwachtingen waarmaken en de activiteiten lieten ook in dit segment een gezonde organische groei zien.

Binnen de divisie Business Software groeide de omzet uit licenties vergeleken met de eerste helft van 2000 met 126% (pro forma +20%). Met name de omzet van Services kende een sterke groei als gevolg van een toenemende vraag naar e-Business consultancy en het verzorgen van maatwerk front office applicaties (internet).
De omzet van Services steeg met 153% (pro forma +31%) tot 27,0 miljoen euro. In de eerste helft van 2000 bedroeg de omzet nog 10,7 miljoen euro (pro forma 20,6 miljoen euro). De omzet uit Onderhoud steeg met 142% (pro forma 21%) tot een bedrag van 17,4 miljoen euro.

Ondanks de trends in de markt voor security producten op dit moment en de buitengewoon uitstekende resultaten in de eerste helft van 2000, kon Unit 4 Agresso dankzij de verdere internationale uitbreiding en specialisatie in managed services de gezonde groei voortzetten.

In de eerste helft van 2001 steeg de totale omzet van de internet & security divisie met 48%. De prestaties in de maand juni van dit jaar waren uitstekend en het aantal (grote) orders groeide aanzienlijk. De omzet uit licenties (producten)steeg met 66% 31,0 miljoen euro. Ook in deze divisie groeiden de Services proportioneel gezien sneller, namelijk met 109%. Als percentage van de totale omzet bedroeg het aandeel van Services bijna 14%, vergeleken met 10% in dezelfde periode van 2000. Ondanks de toenemende druk op marges, door een zwakke euro ten opzichte van de dollar, de huidige zwakke situatie op de markt en de integratie van nieuwe acquisities, bleef de bruto marge stabiel ten opzichte van de tweede helft van 2000. De maatregelen op het gebied van kostenbeheersing waren succesvol. Door de integratie van de R&D afdeling en de synergie op het gebied van andere overhead activiteiten wist Unit 4 Agresso de toename van de bedrijfskosten goed te beheersen. Vergeleken met de pro forma cijfers stegen de operationele kosten (exclusief goodwill) licht met 10% tot 58,5 miljoen euro. Ook de EBIT marge verbeterde en steeg tot 11,3% (pro forma 7,3%). Vanwege seizoenspatronen, een toename van licentieverkopen en verdere integratie, verwacht het management van Unit 4 Agresso een verdere verbetering van de marges in de tweede helft van 2001.

Met ingang van 2001 zal Unit 4 Agresso alle betaalde goodwill amortiseren inclusief de aan acquisities gerelateerde verwachte earn-outs. Dit is in overeenstemming met de aanpassing van de Richtlijnen voor Financiële Rapportage Standaards en de internationale harmonisatie. De amortisatie is gebaseerd op een afschrijvingsperiode van 5 jaar.

In de balans is een post voor goodwill opgenomen van 15,3 miljoen euro. De debiteuren (opgenomen onder vorderingen) bedroegen 64,0 miljoen euro per eind juni en zijn met 41,0 miljoen euro gestegen ten gevolge van de gedane acquisities (goed voor ca. 70% van de toename), de organische groei en relatief goede prestaties in juni. De kaspositie verbeterde verder en bedroeg 22,9 miljoen euro vergeleken met 4,8 miljoen euro in 2000.

Ook de solvabiliteit verbeterde en het totale groepsvermogen steeg van 8,1 miljoen euro naar 35,6 miljoen euro. Dit is gelijk aan 26,4% van de totale activa (juni 2000: 19,2%).

Unit 4 Agresso's twee-voor-een aandelensplitsing vond plaats op 5 juni van dit jaar. De aandelensplitsing was aangekondigd in januari volgend op de fusie van het Nederlandse Unit4 en het Noorse Agresso.

Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 2001
Als pan-Europese organisatie heeft Unit 4 Agresso haar positie in de Europese markt voor middelgrote ondernemingen verder versterkt. Unit 4 Agresso maakt gebruik van een verticale marktbenadering. Het doel is specifieke producten voor specifieke markten ontwikkelen en op deze manier optimaal bij de eisen en wensen van de klant aansluiten. Unit 4 Agresso richt zich op een aantal specifieke markten te weten Zakelijke Dienstverlening, Groothandel en Logistiek, Accountancy, Overheid, Gezondheidszorg, (discrete) Productie en MKB.

In de eerste helft van 2001 heeft Unit 4 Agresso een aantal grote contracten afgesloten voor AGRESSO Business World. Deze internationale software suite wordt voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland en Frankrijk op de markt gebracht. Met name de PSA software van Unit 4 Agresso (Professional Services Automation), die vooral gericht is op de overheid en zakelijke dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, was erg succesvol en kende een uitstekende groei. De recent gestarte cross-selling activiteiten van Agresso in de Benelux waren zeer succesvol in het segment professional services. Er zijn recent contracten afgesloten met vooraanstaande partijen zoals onder andere Elvia Nederland, Eurest in België.

De business software en diensten van Unit 4 Agresso staan bekend om hun goede kwaliteit. Als gevolg van de goede prestaties die geleverd worden, heeft Unit 4 Agresso strategische partnerships tot stand weten te brengen met wereldwijd vooraanstaande bedrijven zoals IBM, Oracle en Microsoft. Unit 4 Agresso is zowel Oracle Certified Solution Partner als een van de eerste Microsoft Gold Partners. De toekenning vorige maand van de Microsoft Award voor "Beste pakketapplicatie van het jaar" aan Unit 4 Agresso is een belangrijk bewijs van de continue hoge kwaliteit van de productlijn.

Met name in de laatste twee maanden van het eerste halfjaar 2001 kon deze divisie van Unit 4 Agresso een groeiend aantal service gerelateerde orders noteren. Met name de anti-virus omzet, met een sterk terugkerend karakter, firewall toepassingen en e-business infrastructuur projecten zorgden voor een groei van de omzet.

Recentelijk heeft Unit 4 Agresso de nieuwe business unit 4Sure.IT gelanceerd. 4Sure.IT is de eerste totaalleverancier van beveiligingsoplossingen die bedrijven remote managed security services (MSS) biedt voor anti-virus, firewall en vulnerability assessment gericht op het MKB. Unit 4 Agresso is begonnen met het online leveren van deze drie beveiligingsdiensten en later dit jaar zal het dienstenpakket verder uitgebreid worden.
De lancering van 4Sure.IT is door de markt goed ontvangen. Sinds de start in april 2001 heeft 4Sure.IT overeenkomsten afgesloten met meer dan 10 partners in de Benelux, waaronder Compaq, Logicsoft, 06 Software, en internationaal veel aandacht gekregen. De werkmaatschappij van Unit 4 Agresso werkt nu aan een uitbreiding naar andere Europese landen en zal in september een Duitstalige versie van de MSS op de markt brengen.

De belangrijkste succesfactor van Unit 4 Agresso in de security markt is het opbouwen en onderhouden van partnerships met de grootste leveranciers van security software, maar ook door uitbreiding van het productenpakket met leveranciers die de laatste technologie aanbieden, zoals het in de VS gevestigde Netscreen (leverancier van firewalls).

Unit 4 Agresso heeft haar geografische dekking en marktpositie uitgebreid door de overname van ICON. ICON is value added distributeur van security software en behoort tot de top-3 in Duitsland. Door de overlap in het productassortiment kan Unit 4 Agresso kostenvoordelen en een betere spreiding van kennis bewerkstelligen.

Overnames en deelnemingen
Groei door overnames was en is een speerpunt in de strategie van Unit 4 Agresso. De overnames zijn erop gericht het marktaandeel en het klantenbestand te vergroten, nieuwe verticale markten aan te boren en/of expertise in andere technologieën te verkrijgen.

In het eerste halfjaar van 2001 heeft Unit 4 Agresso de volgende acquisities gedaan:
De in Nederland gevestigde bedrijven Van der Kley (accountancy software) en This Zorg (sofware voor de gezondheidszorg) werden opgenomen in de divisie Business Software van Unit 4 Agresso.
Het Nederlandse Amercom (webdesign/hosting) en het Duitse ICON (value added beveiligingsoplossingen) werden toegevoegd aan Unit 4 Agresso's Internet & Security divisie.
ICON is een value added distributeur van secure internet gerelateerde oplossingen en behoort tot de top-3 in Duitsland. ICON levert aan meer dan 800 kleine en grote value added resellers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook netwerk- en systeem integrators behoren tot de klantenkring evenals Telco's, ISPs, ASPs en MSPs. Het productenpakket bestaat uit innovatieve technologieën en complementaire diensten voor UNIX (Sun, HP, Linux en IBM) en resellers van Microsoft platforms. Net als Unit 4 Agresso verkoopt ICON producten van marktleiders en technologische koplopers als Check Point, NOKIA, SonicWALL, StoneSoft, Rainfinity, Trend Micro, ISS, RSA Security, Nortel/Alteon, Siemens en WebSense.
Als bewijs van het succes en de professionaliteit van ICON Systems kreeg de organisatie in 2000 van Check Point de onderscheiding "Meest waardevolle distributeur in Centraal en Oost Europa".

Aangezien Unit 4 Agresso in de security markt al marktleider is in de Benelux, is met deze overname een stap gezet om op de Europese markt een belangrijke speler te worden.
Unit 4 Agresso zal haar diensten en kennis toevoegen aan het bestaande aanbod van ICON.

Om het dienstenpakket op het gebied van internet te complementeren, heeft Unit 4 Agresso op 2 mei van dit jaar Amercom overgenomen. Amercom, een Nederlands internet consultancy bedrijf, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten voor inter-, intra-, en extranet. Unit 4 Agresso geeft met de overname van Amercom verder invulling aan haar doelstellingen volledig geïntegreerde front office en e-Business applicaties aan te bieden, het marktaandeel en het klantenbestand in bestaande marktsegmenten te vergroten en haar positie in markten als internet beveiliging, professional services automation (PSA) en e-Commerce en m-Commerce verder uit te bouwen.

Daarnaast heeft Unit 4 Agresso een strategisch minderheidsbelang genomen in het Duitse ERP consultancy bedrijf Rikom. Rikom is gespecialiseerd in productiebedrijven en heeft reeds de eerste klanten in dit segment in Duitsland binnen gehaald.

Vooruitblik en verwachtingen
Unit 4 Agresso verwacht dat het middensegment van de markt voor enterprise software in de tweede helft van het jaar positieve ontwikkelingen zal blijven laten zien. Belangrijke drijfveren zijn nog steeds de invoering van de euro en de invloed op de software activiteiten van het feit dat Unit 4 Agresso een pan-Europese speler is geworden.
Positief is het stabiele bestedingspatroon in het middensegment van de markt en de voor Unit 4 Agresso belangrijke sectoren overheid en zakelijke dienstverlening, waar de uitgaven aan IT een duidelijk seizoenspatroon kennen.
Daarnaast zal Unit 4 Agresso mogelijkheden voor synergie aanspreken bij de introductie van beveiligingsoplossingen in regio's met een groot klantenbestand voor business software: zo wordt het one-stop-shopping concept aan middelgrote en kleinere bedrijven aangeboden.

De omzet in de tweede helft van 2001 zal verder opgestuwd worden door een aantal acties en ontwikkelingen die al in de eerste helft van dit jaar in gang zijn gezet. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van Agresso bedrijven in de Benelux, de strategische VAR alliantie met Rikom in Duitsland voor de oplossingen van Isah voor productiebedrijven en de lancering van managed security services middels 4Sure.IT.

Gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden blijft de directie van Unit 4 Agresso blijft over de toekomst en handhaaft ze de groeiverwachtingen zoals die eerder voor het volledige jaar 2001 zijn uitgesproken.

Deel: ' Halfjaarcijfers Unit 4 Agresso '
Lees ook