Ingezonden persbericht

APS: Definitief halfjaarresultaat SNT is breakeven

Afzender: SNT GROUP N.V.
Rubriek: BIN
Prioriteit: 4
Datum en tijd: 18-09-2001 08:38

Dit is een origineel persbericht.

Verwachte jaaromzet van Euro 325-355 miljoen winstgevend met circa 5% Afronding transacties KPN en Atos Origin naar verwachting eind november

Zoetermeer, 18 september 2001. SNT Group N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2001 een omzet gerealiseerd van Euro 59 miljoen, een groei van 35% ten opzichte van de eerste helft 2000.
Het netto resultaat van SNT Group in het eerste halfjaar is breakeven. De operationele marge komt het eerste halfjaar uit op 1,5 %. Door tegenvallende ontwikkelingen binnen bepaalde segmenten van de telecommunicatiesector, is de verwachte omzet uit deze branche teruggelopen van 40% naar 28%. Klantsegmenten zoals financiele dienstverlening, consumentenproducten en technologie, laten daarentegen een forse groei zien. Voor geheel 2001 verwacht SNT Group een omzet te realiseren van Euro 325-355 miljoen met een operationele marge van circa 5%.
De omzet van de onlangs overgenomen KPN- en Atos Origin bedrijfsonderdelen is in deze verwachting geconsolideerd vanaf 1 juli, respectievelijk 1 september.

Financiele ontwikkeling eerste halfjaar
De omzet van SNT Group is met 35% gestegen. Aquisities hebben voor 33% bijgedragen aan deze groei. De beperkte autonome groei van 2% is voornamelijk veroorzaakt door stagnatie in de Nederlandse telecommunicatiebranche. Hierdoor was in het eerste halfjaar sprake van tijdelijke overcapaciteit in de customer contact centers van SNT Nederland. De autonome groei zonder inbegrip van teruglopende omzet uit de telecomsector, komt uit op 21%.

Verwachtingen
SNT Group verwacht voor geheel 2001 een omzet van Euro 325-355 miljoen te realiseren. De omzet van de onlangs overgenomen KPN- en Atos Origin bedrijfsonderdelen is in deze verwachting geconsolideerd vanaf 1 juli, respectievelijk 1 september. De operationele marge voor heel 2001 komt naar verwachting uit op circa 5%.
De komende jaren zal SNT haar focus op omzetstijging verschuiven naar een focus op marge-verbetering. Voor 2002 wordt een omzet verwacht van tenminste Euro 600 miljoen met een marge van 6 %-7 %. In 2003 streeft SNT Group naar een omzet van tenminste Euro 700 miljoen en marge van 7 %-8%.

Aquisities
SNT heeft het afgelopen halfjaar haar marktpositie in Noord Europa verder versterkt door de overname van Telia dochter DRS. Met deelnemingen in de ondernemingen Avalanche (60%), Customer Loyalty (47%) en EMiS (16%) heeft SNT haar leidende positie in de Benelux verstevigd. Op 17 juli 2001 maakte SNT de overname van de CRM-dienstverlening van KPN bekend (waaronder
KPN Callcenters, Inbound Services, TACT en Conferencing Services), alsmede de overname van de Franse customer contact centers van Atos Origin. Met deze overnames heeft SNT Group een leidende positie bereikt in de Europese CRM markt.

Marktontwikkelingen
Er is sprake van een groeiende tendens bij opdrachtgevers om een leverancier te selecteren die hen vanuit een pan Europese basis kan ondersteunen bij hun customer care activiteiten. Kostenreductie, flexibiliteit en hoger rendement per klantcontact zijn de belangrijkste argumenten voor uitbesteding van die activiteiten. SNT speelt op deze behoefte in door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met opdrachtgevers waarbinnen gezamenlijk investeringen worden gedaan in medewerkers, infrastructuur en ICT. Deze strategie, gekoppeld aan SNT's internationale kennis, ervaring en netwerk, verschaft SNT de juiste basis voor de positie van preferred supplier van internationaal opererende ondernemingen.

Medewerkers
In mei 2001 heeft SNT als eerste binnen de branche voor facilitaire customer contact centers een CAO afgesloten voor haar directe medewerkers. Deze CAO geldt voor 2.250 van de ruim 2.800 medewerkers die bij SNT Nederland in vaste dienst zijn. Een raam CAO die betrekking heeft op arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor indirecte medewerkers, is momenteel in ontwikkeling en zal in het eerste kwartaal van 2002 zijn beslag krijgen. Het ziekteverzuim binnen SNT is gedurende het eerste halfjaar van 2001 teruggebracht van 14% naar minder dan 10%.

Transacties KPN en Atos Origin
In navolging op het tekenen van de Letter Of Intent met betrekking tot de overname van CRM-activiteiten van KPN en de Franse customer contact centers van Atos origin, verwacht SNT voor eind september met beide partijen de Shareholders Purchase Agreements te ondertekenen. Deze zullen half november ter beoordeling worden ingebracht in een buitengewone aandeelhouders vergadering.
Eind november, na goedkeuring van de aandeelhouders, zullen de transacties officieel worden gesloten.

Inmiddels zijn detailleerde integratieplannen uitgewerkt. Implementatie van deze plannen zal plaatsvinden vanaf het vierde kwartaal 2001, na closing van de transacties. Naar verwachting zullen de eerste synergievoordelen zichtbaar worden in 2002.

Profiel
SNT participeert in de ontwikkeling van CRM-concepten voor opdrachtgevers. In haar customer contact centers geeft SNT uitvoering aan deze concepten door opdrachtgevers via telefoon, e-mail, chat, co-browsing en SMS bereikbaar te maken voor hun klanten. Uit deze klantcontacten wordt met behulp van datamining technieken managementinformatie gedestilleerd die opdrachtgevers kunnen aanwenden om hun marketingstrategie verder in te vullen en duurzame relaties met klanten op te bouwen. Met 15.000 medewerkers verleent SNT vanuit 56 vestigingen in Nederland, Belgie, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Frankrijk jaarlijks goede service aan miljoenen consumenten. De klantenlijst van SNT bevat onder meer ABN AMRO, Achmea, Allianz, Audi, Casema, Cegetel, Fortis, France Telecom, H&M Rowells, Holiday Inn, IBM, Klingel, LTU,
Neckermann, Nederlandse Spoorwegen, Peugot, Philips, Renault.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Graaf, tijdens kantooruren op telefoon
00 31 79 368 69 00 of fax 00 31 79 368 51 94. Buiten kantooruren op 00 31 6 22 39 55 89. E-mail adegraaf@snt.com. Onze adresgegevens zijn: Koraalrood 70, 2718 SC Zoetermeer, Postbus 182, 2700 AD Zoetermeer, www.snt.com

Schematisch overzicht halfjaarresultaten

Kerncijfers

 
1e HJ 2001 1e HJ 2000Omzet en resultaat (x Euro 1.000)
Netto-omzet 58.709 43.404 Bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill 863 3.996 Nettoresultaat voor afschrijving goodwill 332 2.789 Nettoresultaat 166 2.789

EBITDA 5.377 6.918

Kasstroom 1 4.846 5.711

Vermogen en activa (ultimo x Euro 1.000)
Groepsvermogen 31.485 40.373 Eigen vermogen 32.175 39.877

Materiele vaste activa 24.182 13.401 Werkkapitaal 9.594 27.715

Ratio's
Bedrijfsresultaat als % van netto-omzet 1,5% 9,2% EBITDA als % van netto-omzet 9,2% 15,9% Rentabiliteit eigen vermogen 2 0,5% 10,3% Solvabiliteit 3 0,88 0,10

Kerncijfers per aandeel (in Euro)
Gemiddeld aantal aandelen 7.779.331 7.160.16 4
Nettoresultaat voor afschrijving goodwill 0,04 0,39 Nettoresultaat 0,02 0,39 Eigen vermogen (ultimo) 4,14 5,13 Koers (ultimo) 19,70 36,80

Overig
Gemiddeld aantal personeelsleden 4 3.030 2.167 Aantal werkplekken (ultimo) 2.774 1.629 Aantal vestigingen (ultimo) 25 15


1 Nettoresultaat + afschrijvingen

2 Nettoresultaat als % van gemiddeld eigen vermogen
3 Rentedragende kortlopende schulden + langlopende schulden / groepsvermogen

4 In fulltime equivalenten (fte), inclusief ingeleend personeel
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Indien u vragen of wijzigingen heeft over de wijze van ontvangst of de adressering dan kunt u contact opnemen met ANP Pers Support via faxnummer: +31 (0)70 3989478 of via email: perssupport@anp.nl. (vergeet niet het betreffende e-mailadres of faxnummer te vermelden)

Deel: ' Halfjaarresultaat SNT 2001 '
Lees ook