PERSBERICHT

Halfjaarresultaten 1999 MAB Groep B.V.:

· nettowinst stijgt met 10%

· voorspoedige start in België

Resultaten
MAB Groep B.V. een Europese, geïntegreerde vastgoedmaatschappij, heeft over de eerste zes maanden van 1999 een stijging van de nettowinst met 10% tot NLG 5,9 miljoen (1e helft 1998: NLG 5,4 miljoen) gerealiseerd. De brutomarge op eigen projectontwikkelingsactiviteiten steeg tot NLG 21,9 miljoen (1998: NLG 13,5 miljoen). De brutomarge op projectontwikkelingsactiviteiten in joint ventures steeg tot NLG 6,3 miljoen (1998: NLG 3,4 miljoen). De inkomsten uit overige activiteiten, voornamelijk het dochterbedrijf SCM, beheerder van winkelcentra, stegen tot NLG 5,1 miljoen (1998: 4,8 miljoen). De totale som der bedrijfsopbrengsten steeg derhalve met ruim 50% tot NLG 33,3 miljoen (1998: NLG 21,7 miljoen).

Het balanstotaal is ten opzichte van ultimo 1998 gestegen van NLG 251 miljoen naar NLG 272 miljoen. Deze toename is volledig het gevolg van de groeiende financiering van de projecten in ontwikkeling. Ondanks deze groei is de solvabiliteitsratio vrijwel onveranderd gebleven, 28,7% ultimo juni 1999, tegenover 28,8% ultimo 1998. De current ratio, gecorrigeerd voor voorraden, daalde tot 1,4 tegenover 1,9 ultimo 1998. De liquiditeit verminderde in de verslagperiode met NLG 30 miljoen tot NLG 13 miljoen ultimo juni 1999. Dit bedrag is additioneel geïnvesteerd in ontwikkelingsprojecten. De orderportefeuille bedraagt ruim NLG 5 miljard.

Vooruitzichten
Uitgaande van de huidige inzichten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de directie van MAB Groep B.V. dat ook voor het gehele jaar 1999 een stijging van de nettowinst met 10% gerealiseerd kan worden.

Gang van zaken in eerste helft 1999
België is toegevoegd aan de reeks van landen waar MAB Groep reeds actief is, te weten Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Britannië, waarmee een verdere stap is gezet om de positie van pan-Europese vastgoedmaatschappij te versterken. In Nederland heeft de werkmaatschappij MAB B.V. goede resultaten gerealiseerd. Enige middelgrote projecten in Amsterdam, Zoetermeer en Den Haag zijn verkocht. De laatste kantoortoren van het complex De Resident in Den Haag is nu onder constructie en de verhuurmogelijkheden zien er gunstig uit. Dochtermaatschappij SCM, beheer van winkelcentra, heeft wederom goed gepresteerd. In Duitsland is het kantorencomplex van Talkline in Elmshorn aan een Duitse belegger verkocht. Er is nog geen beslissing genomen over de uitbreiding met de twee overige kantoorgebouwen. De ontwikkeling van een winkelcentrum in Hamm is verder vertraagd. In Frankfurt is een project verworven dat snel in ontwikkeling kan worden genomen.

In Frankrijk loopt de ontwikkeling van het project in Le Havre volgens schema, dat voorziet in oplevering in het jaar 2000. Kort geleden is een winkelcentrum, te vergelijken met Alexandrium bij Rotterdam, verworven. De overige activiteiten in Frankrijk verlopen volgens schema. In Groot-Brittannië zijn de procedures rond het project High Wycombe afgerond. De bouw kan volgens plan in het jaar 2000 starten. Belangrijke andere ontwikkelingsmogelijkheden worden thans bestudeerd. De begin 1999 aangegane strategische alliantie met Development Securities Plc, een vastgoedbedrijf dat genoteerd staat aan de London Stock Exchange, begint momentum te krijgen. In België is een vliegende start gemaakt door het nieuwe dochterbedrijf MAB N.V. te Brussel. Twee projecten, een kantorenpark in Hoeilaart (nabij Brussel) en een winkelarcade in Leuven, zijn thans in ontwikkeling genomen.

Den Haag, 27 augustus 1999
MAB Groep B.V.

Deel: ' Halfjaarresultaten 1999 MAB Groep B.V. '
Lees ook