Woensdag 31 juli 2002

BERICHT OVER DE HALFJAARRESULTATEN


* PARC PARADISIO : EERSTE SEMESTER NIET REPRESENTATIEF

* NIKITRA : DALING IN 2002 MAAR ZEER VEELBELOVEND 2003
PARC PARADISIO NV - GECONSOLIDEERDE HALFJAARRESULTATEN

(e) : schatting

PARADISIO

Zoals elk jaar de na vijfmaandelijkse sluitingsperiode tijdens de winter die kenmerkend is voor de sector van de pretparken, heeft het Parc Paradisio haar deuren opnieuw geopend voor het publiek op 30 maart 2002. Als gevolg hiervan zijn de kwartaal- en halfjaarresultaten zeer contrastrijk. Het eerste semester van het boekjaar omvat immers maar één maand waarin het park operationeel is die dan nog in het laagseizoen valt (en zodoende slechts 7 tot 8% van de omzet over het ganse boekjaar vertegenwoordigt). De kosten lopen echter wel zes maanden door en bestaan voor het overgrote deel uit vaste kosten. De resultaten van eind april zijn dus absoluut niet representatief voor het gehele boekjaar.

Dit overwegende, blijven de stijgingen - weliswaar hoog gezien de, in relatieve waarde, hoog bezoekersaantal en ruime omzet - van de resultaten niet erg aanzienlijk ten opzichte van het totaal van het boekjaar. De bedrijfscashflow (EBITDA) van het park stijgt met 15,7%. Daarmee vergeleken blijft het bedrijfsresultaat (EBIT) van het park relatief stabiel (-0,6%), wat kan verklaard worden door de afschrijving van de Nautilus die in juli 2001 werd ingehuldigd. Het courant resultaat ligt volledig in lijn met de verwachtingen en is vergelijkbaar met dat van het eerste semester van vorig boekjaar.

De nieuwe attractie Algoa Bay werd op 1 mei in gebruik genomen tot groot genoegen van de parkbezoekers. Paradisio onthulde er een breed rotsmassief van +/- 1.600m² met daaronder een onderzeese grot. Algoa Bay en zijn immense speelruimten (2 waterbekkens van 350.000 liter) nodigen de pelsrobben en zwartvoetpinguïns uit om met veel humor en plezier een robbertje uit te vechten in een watersteekspel terwijl de bezoekers onder water geamuseerd toekijken.

Eind juni 2002, steeg het bezoekersaantal met 18% ten opzichte van 2001. Op basis van die cijfers rekent het management op een jaarlijkse stijging van om en bij de 10% en op een aanzienlijke toename van de jaarwinst.

NIKITRA

Een omzetstijging met 39% over het eerste halfjaar ten spijt, ondervindt Nikitra (een dochteronderneming gespecialiseerd in het organiseren van congressen, seminaries en incentives), zoals eerder aangekondigd, de gevolgen van meerdere uitgestelde opdrachten ten gevolge van de conjunctuurvertraging die sinds de maand september 2001 is opgetreden. Deze - tijdelijke - activiteitsdaling vindt plaats op het moment dat Nikitra geconfronteerd wordt met de meerkost gelinkt aan het opstarten van Nexum (een nieuwe afdeling van Nikitra die opleidingen op maat aanbiedt aan grote ondernemingen). Dit verklaart het balanstekort op het eind van het eerste semester. Voor het eind van het boekjaar wordt hier geen verbetering verwacht.

Maar omwille van de uitgestelde opdrachten voor 2003 en de eerste successen van Nexum, belooft 2003 nu al voor Nikitra een topjaar te worden zowel op het gebied van activiteit, omzet en winst.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

We zijn overgegaan tot een beperkt onderzoek van de halfjaarrekening van de N.V. Parc Paradisio afgesloten op 30 april 2002, overeenkomstig de normen van Het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Gezien hun doelstelling, waren onze controles minder uitgebreid dan die vereist voor de goedkeuring van de jaarrekening. Deze controles hebben geen elementen aan het licht gebracht die aanzienlijke correcties aan deze halfjaarlijkse toestand zouden moeten gebracht worden.

Brussel, 26 juli 2002. Michel De Wolf & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel De Wolf

OMTRENT PARC PARADISIO EN NIKITRA

Parc Paradisio is een Belgische naamloze vennootschap die genoteerd staat op de Euronext Brussel (code: PARD). Ze baat sinds 1994 een pretpark uit met dezelfde naam gelegen in Brugelette, tussen Bergen en Ath, dat vandaag is uitgegroeid tot één van de belangrijkste toeristische bestemmingen van België. Nikitra, voor 85% dochter van Parc Paradisio, is een belangrijke speler op de markt van het organiseren van congressen, zakelijke meetings, incentives en meetcentives. Het leitmotiv van Nikitra en haar nieuwe afdeling Nexum, die zich specialiseerde in het aanbieden van opleidingen op maat voor grote ondernemingen, luidt: Developing High Performance People. De groep Paradisio is winstgevend sinds 1999.

CONTACTPERSONEN

Yvan MOREAU, CFO, yvan.moreau@paradisio.be, TEL. : 068.250.825

Nikitra : Marc DOMB, CEO, marc.domb@nikitra.com, TEL. : 010.621.888

Nexum : Luc DE JAEGER, Director, l.dejaeger@nikitra.com, TEL. : 010.621.888

Deel: ' Halfjaarresultaten Parc Paradisio NV en Nikitra NV '
Lees ook