C/TAC-Align

Totaal aantal pagina's: 4

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 23 augustus 2001

C/TAC-ALIGN STOPT ACTIVITEITEN IN DE VERENIGDE STATEN

C/TAC-Align verwacht voor heel 2001 een substantieel hogere nettowinst.

ICT-dienstverlener C/TAC-Align heeft besloten haar onvoldoende renderende activiteiten in de Verenigde Staten per direct te beëindigen omdat er te weinig perspectief is op een snelle verbetering. De onderneming gaat zich volledig concentreren op haar activiteiten in Nederland en Spanje. De maatregel stelt C/TAC-Align in staat de beoogde rendementsverbetering versneld door te voeren. De onderneming verwacht derhalve mede op basis hiervan voor het gehele jaar een hogere nettowinst dan vorig jaar.

In verband met verschil van inzicht over de te nemen maatregelen, heeft Peter Nievaart besloten de functie van vice voorzitter niet langer te vervullen en zijn carrière buiten C/TAC-Align voort te zetten.

Halfjaarcijfers
In de eerste helft van 2001 heeft C/TAC-Align in Nederland en Spanje een omzet gerealiseerd van EUR 11,4 miljoen, een toename van 20% ten opzichte van de eerste helft van 2000. Het verlies in de eerste helft en de kosten voor het stopzetten van de activiteiten in de Verenigde Staten worden als buitengewone last opgevoerd, maar kunnen volledig worden gecompenseerd middels een hiermee samenhangende eenmalige belastingbate. De activiteiten in Nederland en Spanje droegen beide positief bij aan het nettoresultaat. Het nettoresultaat in Nederland en Spanje over de eerste helft 2001 kwam uit op EUR 0,3 miljoen winst, ten opzichte van een netto-verlies van EUR 1,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
Rekening houdend met de beëindiging van de activiteiten in de Verenigde Staten, waardoor 12 arbeidsplaatsen verloren gaan, is het totaal aantal FTE's verminderd tot 198 per 30 juni 2001.

In Nederland en Spanje heeft C/TAC-Align het rendement op haar activiteiten substantieel kunnen verbeteren. In Nederland zijn de activiteiten op het gebied van Integration Technology stabiel en winstgevend. De activiteiten op het gebied van Application Hosting en Beheer zijn uitgebreid en hebben een goede bijdrage geleverd aan de winstgevendheid. De bezettingsgraad in beide divisies was goed. Op het gebied van Consulting was er nog sprake van onderbezetting wat heeft geresulteerd in een klein verlies. Daarnaast hebben kostenbesparingen in Nederland tot een verdere verbetering van het rendement geleid.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markt van (SAP) bedrijfsinformatiesystemen, specifiek de SAP-trajecten bij middelgrote en grote ondernemingen en instellingen, zijn redelijk. Vanuit Consulting ziet C/TAC-Align een belangrijke groeimarkt in vraagstukken rond complexe veranderingsprocessen en de hiermee verbonden keuzes voor bepaalde systemen en de implementatie hiervan. Vanuit Integration Technology is er een groeiende vraag naar systeemintegratie trajecten waarbij het bestaande SAP-(ERP/Backoffice)-systeem wordt gekoppeld met nieuwe frontoffice toepassingen. De markt voor SAP beheer blijft naar verwachting de komende jaren groeien, met daarbinnen Application Hosting (volledige outsourcing) als specifieke groeimarkt. C/TAC-Align rekent erop ook in de tweede helft van dit jaar verder van deze ontwikkelingen te kunnen profiteren.

Door het beëindigen van de Amerikaanse activiteiten zal de jaaromzet van C/TAC-Align naar verwachting achterblijven bij de omzet van 2000 (inclusief de omzet in de USA EUR 24,2 miljoen).

Mede op basis van de hierboven geschetste ontwikkelingen en marktvooruitzichten verwacht C/TAC-Align het hele jaar met een substantieel hogere nettowinst te kunnen afsluiten dan in het jaar 2000. Het operationele resultaat (voor interest en belastingen) zal, ondanks de economisch onzekere omstandigheden, in de tweede helft van 2001 het resultaat over de eerste helft van 2001 minimaal evenaren.

Profiel C/TAC-Align
C/TAC-Align richt zich op business-consulting, technology integration, alsmede op het beheren en hosten van informatiesystemen.
De business unit Consulting van C/TAC-Align helpt haar klanten bij strategievraagstukken, proces- en organisatieverandering, het managen van complexe veranderings- en ICT-projecten en het organisatorisch inbedden en implementeren van geïntegreerde bedrijfs informatie systemen.
De business unit Integration Technology van C/TAC-Align stelt hoogwaardige technologie- en integratieskills ten dienste van haar klanten en is betrokken bij systeemintegratieprojecten.
De business unit Application Hosting en Beheer van C/TAC-Align kan haar klanten ondersteuning bieden bij het beheren en hosten van geïntegreerde bedrijfssystemen (met name SAP).
C/TAC-Align spreekt graag vooraf een resultaat af met haar klanten en wil dit resultaat bij voorkeur samen met haar klanten op een projectmatige manier bereiken.
C/TAC-Align heeft ervaring in veel marktsectoren, zoals in de industrie, handel, overheid, gezondheidszorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening.
In 2000 realiseerde de onderneming een omzet van EUR 24,2 miljoen. C/TAC-Align is gevestigd in Nederland ('s-Hertogenbosch en Hoofddorp) en in Spanje (Madrid). C/TAC-Align is genoteerd aan de Euronext te Amsterdam.

/ / / / / / / / / /

Deel: ' Halfjaarsresultaat C/TAC-Align '
Lees ook