MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Hamsteren millenniumwisseling onnodig

Persbericht ministerie van BZK

9 december 1999

HAMSTEREN VOOR MILLENNIUMWISSELING ONNODIG

Vandaag is in de pers melding gemaakt van een advies van het Rijk om voor de komende millenniumwisseling een zogeheten 'overlevingspakket' in te slaan. Deze berichtgeving is volledig onjuist. Het bericht is gebaseerd op inmiddels achterhaalde informatie (maart 1999) en het is evenmin afkomstig van de rijksoverheid.
Minister Van Boxtel - coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk - beklemtoont dat er geen redenen zijn om - op welke manier dan ook - te gaan hamsteren voor het millennium. Uit de deze week gepubliceerde voortgangsrapportage is gebleken dat de komende millenniumwisseling met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Nadere inlichtingen bij G.J. Bodewitz, telefoon (070) 426 60 43

09 dec 99 14:18

Deel: ' Hamsteren voor millenniumwisseling onnodig '




Lees ook