Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DV. 2003/47
datum
25-03-2003

onderwerp
Handboek Communicatie bij Crises LNV
TRC 2003/2414

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Ten behoeve van het Algemeen Overleg van 2 april aanstaande over de beleidsdraaiboeken MKZ en KVP bied ik u hierbij het vernieuwde handboek Communicatie bij Crises LNV aan.

Deze nieuwe versie (versie 2.0) van het handboek is ten opzichte van de eerdere versie (versie 1.0) vooral nader geconcretiseerd met betrekking tot het regionale deel van de crisisorganisatie. Ook bevat dit handboek afspraken over de invulling en de werkwijze van het crisiscallcentrum.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

dr. C.P. Veerman

Bijlage:
Handboek Communicatie bij Crises LNV (PDF-formaat, 194 Kb)
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2003/par03089.htm .

---

Deel: ' Handboek Communicatie bij Crises LNV '
Lees ook