Nederlands Politie Instituut


POLITIE WIL 1400 WAO'ERS EN GEHANDICAPTEN Handboek helpt politiekorpsen bij instroom arbeidsgehandicapten

De Nederlandse politie wil in de komende kabinetsperiode 2002-2006 meer arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Het streven is om zo 3 procent van het totale personeelsbestand in te vullen, hetgeen zon 1400 arbeidsplaatsen betekent. "Deze operatie is voor de Nederlandse politie pure noodzaak. Niet alleen omdat de politie een afspiegeling van de samenleving moet zijn, maar ook omdat een handicap geen belemmering hoeft te zijn om het werk goed te doen", aldus P.J. van Zunderd, die in de Raad van Hoofdcommissarissen verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.

Van Zunderd zei dit vanmorgen in Apeldoorn, waar hij het handboek 'Instroom arbeidsgehandicapten' in ontvangst nam. Het handboek vormt het sluitstuk van een project 'Arbeid en gehandicapten' van het Nederlands Politie Instituut, dat twee jaar geleden startte. In het project werkten onder andere een aantal politieregios, vakorganisaties en stichting Sonneheerdt samen om korpsen te ondersteunen bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Daarbij zijn aansprekende successen geboekt bij het in dienst nemen van blinden en slechtzienden, lichamelijk gehandicapten en mensen met een WAO-verleden. Voorbeelden daarvan zijn het inzetten van arbeidsgehandicapten bij de publieksopvang, het opnemen van aangiften, op beleidsafdelingen, en aftappen van telefoongesprekken. Momenteel heeft de Nederlandse politie ongeveer 250 arbeidsgehandicapten in dienst. De politieregio Utrecht springt er uit met 150 medewerkers.

Met de overhandiging van het handboek draagt het NPI het project over aan het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politie, dat is ondergebracht bij het LSOP, Politie Onderwijs en Kenniscentrum in Apeldoorn. Het handboek is een soort almanak. Naast adressen, telefoonnummers en voorbeelden van geslaagde projecten, zijn in het handboek ook praktische tips en de relevante wet- en regelgeving opgenomen.

Den Haag, 24 mei 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Handboek helpt politiekorpsen bij instroom arbeidsgehandicapten '
Lees ook