Trimbos Instituut

Nieuwsflits

8|01 Nummer 8, 31 augustus 2001

Handboek `Risk Reduction for Drug Users in Prisons'

Vanuit het programma Internationalisering van het Trimbos-instituut is in samenwerking met de Universiteit van Oldenburg, het handboek Risk Reduction for Drug Users in Prisons uitgebracht. Dit handboek is een vervolg op eerdere uitgaven op het terrein van gezondheidsbevordering voor druggebruikers binnen het strafrechtsysteem. Het handboek is in de eerste plaats bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg zowel binnen als buiten de gevangenis, overheden en niet-gouvernementele organisaties. Daarnaast bevat het handboek praktische informatie voor gevangenispersoneel, peerleaders en gedetineerden.
Doel van het handboek is onder andere het bespreekbaar maken van de gezondheidsproblemen ten gevolge van druggebruik in de gevangenis, deskundigheidsbevordering van personeel en gedetineerden en het stimuleren en ondersteunen van risicoverminderende activiteiten in gevangenissen voor zowel personeel als gedetineerden. Naast informatie over drugs, druggebruik, infectieziekten en op risicovermindering gerichte strategieën bevat het handboek trainingsmodules met sheets voor gevangenispersoneel en gedetineerden. Er worden (technische en organisatorische) handvaten aangereikt hoe en wanneer je bepaalde onderwerpen bespreekbaar kunt maken en hoe je risicobeperkende activiteiten binnen de gevangenis kunt opzetten. Daarnaast worden methodieken over individuele counseling aangereikt en het werken met gedetineerden in groepen. Voor personeel wordt ingegaan op gezondheids- en veiligheidsaspecten op de werkvloer. Voor gedetineerden is er uitgebreide informatie over risicovolle situaties en omstandigheden binnen de gevangenis.
Het handboek is op dit moment alleen verkrijgbaar in het Engels. Later dit jaar zal een Duitse en Russische versie verschijnen. Kosten incl. verzending zijn 65 Euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Internationalisering. Tel: (030) 297 11 49 Yvon Borghans (yborghans@trimbos.nl) of Danielle Branderhorst (dbranderhorst@trimbos.nl).
* Franz Trautman (030) 297 11 00

Deel: ' Handboek `Risk Reduction for Drug Users in Prisons' '
Lees ook