Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Handboek voor indicatiestelling

Het Trimbos-instituut is op initiatief van het IOG en gefinancierd door het Ministerie van VWS bezig met het project `Organisatie van de indicatiestelling voor de kortdurende zorg in de GGZ'. Het ministerie van VWS wil hiermee de implementatie van een transparante indicatiestelling extra kracht bij zetten en een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen in het proces van indicatiestelling. Het project omvat onder andere de volgende onderdelen: Uitwerking van de Modelprocedure `Indicatiestelling in de GGZ' en de Landelijke Richtlijn Voordeurprotocol Geestelijke Gezondheidszorg van het IOG tot een leidraad voor een indicatiestellingprocedure, die in een protocol kan worden uitgewerkt.
Een toetsingskader ontwikkelen voor de indicatiestelling voor de kortdurende zorg ontleend aan kwaliteitscriteria. Deze onderdelen zijn uitgewerkt in het handboek Met zorg besluiten. De leidraad voor het ontwikkelen van een indicatiestellingprocedure is uitgewerkt in het eerste deel van het handboek. Uit onderzoek is gebleken dat instellingen die al een procedure voor indicatiestelling hebben beschreven, verschillende vormen hebben gekozen. Zij hebben daarbij een procedure ontwikkeld die aan de kwaliteitseisen beantwoordt en die is gebaseerd op de Modelprocedure `Indicatiestelling in de GGZ' van het IOG. De taken die in de Modelprocedure zijn beschreven, worden grotendeels uitgevoerd, maar niet allemaal op dezelfde manier.
Om die reden is ervoor gekozen een leidraad te schrijven, waarin de taken uit de Modelprocedure zijn uitgewerkt op een wijze die ruimte biedt voor een eigen invulling door zorgaanbieders. In het tweede deel wordt een toetsingskader gepresenteerd dat is samengesteld aan de hand van kwaliteitscriteria, met behulp waarvan de procedure van indicatiestelling kan worden getoetst. Het toetsingskader kan worden gebruikt voor intra-institutionele, interinstitutionele en onafhankelijke toetsing. Het Handboek wordt in vier regiobijeenkomsten gepresenteerd: 24 maart in Capelle aan de IJssel, 26 maart in Amsterdam, 1 april in Raalte, en 4 april in Eindhoven. De bijeenkomsten zijn 's middags en er zijn geen kosten aan verbonden. Op deze bijeenkomsten wordt het Handboek gratis aangeboden en toegelicht. Aanmelding bij Linda Bos, Trimbos-instituut, secretariaat programma Organisatie en Beleid, mailadres: lbos@trimbos.nl.

Na 4 april is het handboek Met zorg besluiten direct te bestellen, bij het Trimbos-instituut.
Bestellen via bestel@trimbos.nl, of tel. (030) 297 11 80, bestelnummer AF0460, kostprijs EUR12,50.

* Stefan van Bokkem svbokkem@trimbos.nl
Vera van der Velde vvelde@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11


Copyright © 2003 Trimbos-instituut All rights reserved.

Deel: ' Handboek voor indicatiestelling '
Lees ook