Universiteit van Utrecht

Interfacultair Centrum Welzijn Dieren

Handel exotische dieren professioneler

Veel exotische huisdieren te vroeg dood

Met het welzijn van exotische dieren is het soms droevig gesteld. Japanse nachtegalen, kameleons, roodwangschildpadden, grondeekhoorns, Aziatische goudvissen, ze hebben stressvolle ervaringen achter de rug in kweekstations of tijdens vangst, transport en opslag. Bij sommige vogelsoorten uit het wild sterft met regelmaat de helft tijdens de vangst. Eenmaal in Nederland is de sterfte onder deze dieren gemiddeld 1 tot 3 procent door wijze van transport en opslag. Bovendien geeft de dierenhandel de consument over het algemeen te weinig informatie over de achtergrond en verzorging van de dieren en dat kan leiden tot vroegtijdige sterfte. Dat concludeert drs. C.M. Vinke in haar onderzoek naar welzijnsomstandigheden van exotische dieren in de dierenhandel, dat zij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft verricht.

Jaarlijks worden naar schatting worden 20 miljoen vissen, zoals de goudvis en neontetra, 1 miljoen vogels, bijvoorbeeld de papegaai of zebravink, 200.000 reptielen en amfibieën, zoals de roodwangschildpad, de vuurbuiksalamander en 200.000 bekende maar minder reguliere exotische zoogdieren, zoals de degoe en chinchilla, door de dierenspeciaalzaak verkocht. Er worden per jaar circa 300.000 dieren geïmporteerd waarvoor een vergunning nodig is.

Veel exotische dieren hebben te lijden van vangst, transport en handel. Sommige diersoorten, met name die in het wild gevangen worden, lopen een verhoogd risico en sterven vroegtijdig door slechte vangmethoden of slechte omstandigheden tijdens binnenlands transport en opslag. Vinke spreekt van uiteenlopende 'stressoren', zoals tocht, temperatuurverschillen, aanraking door de mens, uitdroging, slechte transportverpakking en huisvesting, die uiteindelijk de dood tot gevolg kunnen hebben. Tijdens het transport en de opslag sterft naar schatting één tot drie procent van de dieren. In de groothandel is over het algemeen voldoende kennis in huis om de dieren te verzorgen en eventueel op de been te houden door middel van medicijnen. Maar de handelaren geven de consument onvoldoende informatie over de verzorging en achtergrond van zijn huisdier. Vinke heeft niet kunnen achterhalen hoeveel dieren er thuis te vroeg sterven, maar aannemelijk is dat vele reeds in het eerste jaar na aanschaf het loodje leggen. Gezien de jaarlijkse grote instroom van exotische dieren kan het niet anders dan dat veel dieren bij lange na niet hun natuurlijke leeftijd bereiken.

Tijdens het onderzoek heeft een deel van de dierenhandel zich bereid verklaard maatregelen te willen nemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De branche zou zich hard moeten maken voor een meer professionele samenwerking tussen legale handelaren, het verplicht stellen van vakdiploma's, het bevorderen van de verkoop van gefokte dieren en het geven van voorlichting aan de consument. De invulling van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren kan de eerste stap zijn.

‘Onderzoek naar de welzijnsomstandigheden van exotische dieren in de dierenhandel’.
Mw.drs. C.M. Vinke, Interfacultair Centrum Welzijn Dieren, Universiteit Utrecht

Het rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Voorlichter drs. Laurien Timmermans telefoon (030) 253 7567/ 253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Handel exotische dieren professioneler '
Lees ook