TuinbouwNet


Handelaren stoppen met innen heffing voor telers

Handelsbedrijven hoeven voortaan niet meer het telersdeel in te houden van de groente- en fruitheffing van het Productschap Tuinbouw (PT). Dat betekent minder administratie voor handelaren. Het gaat daarbij om producten die buiten de veiling om (bvo) worden verhandeld. De veranderingen gaan in op 1 januari 2000. Dit heeft de sectorcommissie van het PT besloten op verzoek van de Vereniging voor Groot- en Tussenhandel in groente en fruit (VGT).

Handelaren hoeven bij rechtstreekse aankoop van een teler voortaan alleen hun eigen deel van de PT-heffing te betalen. De teler ontvangt voortaan rechtstreeks een rekening van het productschap. Tot nu toe betaalden handelaren namelijk zowel de eigen als de telersheffing. De bedoeling was dat de handelaar het telersdeel verrekende met zijn leverancier. In de praktijk gebeurde dit echter vaak niet.

Ook voor de handelaren die via de veiling kopen, verandert er iets. Zij betalen de heffing via de veiling. Voortaan krijgen zij daarbij een korting van 5% op de heffing. Dit is omdat zij het PT direct betalen en niet achteraf zoals bij bvo-aankoop.

Verder wordt de tussenhandel voortaan óók belast met algemene heffing (dus niet voor kwaliteitscontrole en onderzoek). Dat is rechtvaardiger: op deze manier dragen alle handelaren hun steentje bij.

Bij aankopen buiten Nederland vervalt de heffing op verduurzaamde producten en daalt de algemene heffing over verse groente- en fruitproducten van 0,06 naar 0,04%.

De heffing van het productschap is bedoeld voor belangenbehartiging in Den Haag en Brussel, marktonderzoek, kwaliteitsondersteuning en
-controle (KCB). Ook de promotiecampagne `Eet meer' van het Voorlichtingsbureau Groenten en Fruit wordt ermee betaald. De handelsorganisaties maken samen met de teelt uit waaraan de heffing wordt besteed. Dat gebeurt in de sectorcommissie groenten en fruit van het PT.

Deel: ' Handelaren stoppen met innen heffing voor telers '
Lees ook