Gemeente Tiel


Handelen gemeente en politie afgelasting Theole-Vitesse

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over de vraag waar nu de oorzaak ligt van de afgelasting van de voetbalwedstrijd Theole-Vitesse op 13 juli jl., nadat eerst een vergunning was verleend.

Om hierin enig inzicht te krijgen worden hieronder de relevante feiten weergegeven:

* 3 juni 2002: aanvraag van Theole komt binnen voor de wedstrijden van 10 en 13 juli 2002.

* Tussen 3 juni en 3 juli 2002 wordt hieraan geen prioriteit gegeven gezien de stroom van andere evenementen die vóór 13 juli plaatsvinden. Er is dan ook geen enkele relatie te leggen met de politieke situatie in Tiel, omdat het verlenen van vergunningen gemandateerd is aan de ambtelijke organisatie.
* Tussen 3 en 5 juli vindt overleg plaats tussen gemeente en politie. In dat overleg geeft de politie aan dat het moeite zal kosten personeel te mobiliseren, maar geeft niet aan dat de vergunning (nog) niet verleend kan worden. De gemeente heeft dit beschouwd als een positief advies.

* 5 juli `s middags wordt de vergunning door de gemeente verleend.
* 8 juli geeft de politie aan geen capaciteit te kunnen leveren. Vanaf dat moment wordt er alles aan gedaan om dit toch nog te organiseren. Eerst wordt dit binnen de eigen regio geprobeerd. Als dat niet lukt wordt de burgemeester bericht dat er geen voldoende capaciteit is voor de wedstrijd van 13 juli. De burgemeester heeft in overleg met de districtschef contacten met de korpsleiding en de korpsbeheerder om alsnog ondersteuning te krijgen vanuit andere regio's, omdat ook hij vond dat op deze termijn de wedstrijd niet afgeblazen zou moeten worden.
Toen alle verzoeken tot bijstand door de korpsbeheerders van de andere regio's afgewe zen waren en er dus niet voldoende capaciteit was, moest de politie een duidelijk negatief advies afgeven.

Gezien het herhaalde negatief advies van de politie kon de burgemeester niet anders doen dan nee tegen de wedstrijd zeggen. Zouden er ongeregeldheden zijn uitgebroken bij wel door laten gaan, dan zouden terecht ernstige verwijten aan het adres van de burgemeester kunnen worden gemaakt. De politie heeft bij het bepalen van de benodigde capaciteit rekening gehou den met de helft van de inzet van vorig jaar bij de wedstrijd Theole-Ajax, waar de situatie nog net in de hand gehouden kon worden. Het was op grond van deze ervaringen en op grond van voor-informatie niet verantwoord minder dan tien mensen extra in te zetten.

Conclusie
De gemeente is veel te laat geweest met het inwinnen van advies bij de politie en de politie is niet duidelijk geweest dat geen vergunning afgegeven kon worden voordat de capaciteit geregeld was. Er kon op basis van de duidelijke adviezen niet anders gedaan worden dan de wedstrijd af te gelasten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Handelen gemeente en politie Tiel bij afgelasting Theole-Vitesse '
Lees ook