Productschap Tuinbouw

PT: handelsconflict VS-EU kan Nederlandse tuinbouw schaden

Voorzitter J. van der Veen van het Productschap Tuinbouw (PT) vindt het onacceptabel als het handelsconflict tussen de VS en de EU over staal afgewenteld wordt op de tuinbouw. Nadat de VS een heffing op alle staalimporten heeft afgekondigd zint de EU op tegenmaatregelen. Hierbij zijn extra heffingen op import van Amerikaanse tuinbouwproducten in de Unie niet uitgesloten.

"Bij een Europese heffing op tuinbouwproducten uit de VS loopt onze handel direct forse schade op, want een flink deel van deze import loopt via Nederland. En in een volgende kwalijke fase zou de VS weer invoerheffingen kunnen opleggen op de belangrijke en lucratieve tuinbouwexport van Nederland. Je moet er toch niet aan denken dat onze grote export van bloembollen, bloemen, groenten en planten op die manier in gevaar komt", zo zei de PT-voorzitter op de bestuursvergadering op 7 mei.

Het Productschap Tuinbouw heeft al in een vroeg stadium dringend aandacht gevraagd van de minister van landbouw en de staatssecretaris voor buitenlandse handel voor de dreigende handelsoorlog tussen de beide economische grootmachten. Het PT vindt het beter het staalconflict in de sector zelf uit te vechten met inachtneming van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. "Zonder die spelregels loop je toch een reëel risico op haasje-over reacties die de niet al te sterke wereldeconomie veel schade kunnen berokkenen", aldus de voorzitter van het productschap.

Samenwerking LNV-productschappen
Minister Brinkhorst van landbouw en de voorzitters van de productschappen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met elkaar. De minister had zich in juni vorig jaar nogal kritisch uitgelaten over de productschappen. Van der Veen: "Ook in een aantal discussies daarna leek hij moeilijk te begrijpen dat wij zelfstandige organen zijn, die de belangen van het bedrijfsleven moeten behartigen in nadrukkelijke verbinding met het algemeen belang. Maar in een aantal gespreksronden hebben wij gelukkig toch over kunnen brengen dat productschappen tot taak hebben het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen."

Veel van de acties van de productschappen - die op kosten van de sector gebeuren - sluiten rechtstreeks aan bij doelstellingen van de overheid. "Wij beschouwen elkaar als partners die vanuit een eigen verantwoordelijkheid prima met elkaar kunnen samenwerken. Ik ben er erg mee ingenomen dat het gelukt is om dat nog af te spreken in de huidige kabinetsperiode", zo zei Van der Veen.

Floriade
De PT-voorzitter zei verder in zijn openingswoord voor het bestuur dat het productschap de Brusselse en Haagse beleidsmakers uitnodigt op de Floriade voor een nadere kennismaking met de tuinbouwsector. "Bij die gelegenheden zullen wij uiteraard aandacht vragen voor een goed voorwaarden scheppend beleid voor onze groeisector. Dat sluit weer goed aan op de sectoractie "Geef de tuinbouw de ruimte". Ik hoop dat de brancheorganisaties daar even eensgezind achter blijven staan als bij de start van de actie het geval was. Want alleen dan kan het beste resultaat worden verwacht."

Deel: ' Handelsconflict VS-EU kan Nederlandse tuinbouw schaden '
Lees ook