STICHTING NEDERLAND SCHOON

Handhaving onderdeel zwerfafvalcampagne Gouda

Den Haag/Gouda, 21 mei 2002

Wethouder warners start zwerfafvalcampagne 'opruiming, alles moet

weg!' in gouda

Op woensdag 22 mei a.s. om 10.00 uur verricht wethouder J. Warners van de gemeente Gouda de openingshandeling van de zwerfafvalcampagne 'Opruiming, alles moet weg!' van de gemeente Gouda, N.S. Stations en de Stichting Nederland Schoon. De aftrap vindt plaats bij de restauratie van N.S. Station Gouda. Deze campagne, die in eerste instantie gericht is op middelbare scholieren, maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in de gemeente Gouda. Het doel is om het zwerfafvalprobleem op meerdere fronten aan te pakken. De gemeente Gouda is de eerste gemeente waar deze pilot met een integrale aanpak van start gaat. Deze zwerfafvalcampagne bestaat uit vier projecten: een scholierenproject, een project op een bedrijventerrein, een project op een sportcomplex en een project in een wijk.

De campagne gaat op 22 mei van start en loopt tot eind juni 2002. De campagne richt zich op scholieren die op de route van huis, via het N.S. Station naar school en terug, veelvuldig afval op straat gooien; de zogenaamde 'Snoeproute'. De Snoeproute-campagne start met voorlichting en eindigt met daadwerkelijk lik-op-stuk-beleid. Langs de 'Snoeproute' worden in twee fases affiches opgehangen, die jongeren bewust moeten maken van hun weggooigedrag en hen op het risico van een boete wijzen. Stoeptegels met het campagnelogo ondersteunen deze aanpak. De gemeente Gouda en N.S. Stations maken het campagnegebied aan de vooravond van de start intensief schoon en ledigen de afvalbakken extra vaak in de loop van de campagneperiode. GumBusters verwijdert op 22 mei a.s. alle op straat geplakte kauwgomresten op de aftraplocatie.
De gemeente Gouda en N.S. Stations hebben in het kader van de campagne afgesproken om de pleinen aan de voor- en achterzijde van het station in Gouda beter te onderhouden. Een schone omgeving nodigt immers uit tot het netjes weggooien van afval in de afvalbakken. Vanaf 10 juni a.s. wordt jongeren gewezen op de mogelijkheid van een boete bij foutief weggooigedrag. Vanaf 17 juni a.s. wordt hier actiematig op toegezien door daartoe bevoegde handhavers. De hoeveelheid afval wordt voor, tijdens en na de campagne gemeten. De resultaten van deze monitoring worden na afloop van de campagne bekend gemaakt.

Tegelijkertijd met de Snoeproute-campagne test Nederland Schoon in Gouda een pakket van voorlichtingsmiddelen 'Toolkit', die door scholieren zelf zijn aangedragen tijdens diverse gesprekken op middelbare scholen. Tijdens deze gesprekken werd jongeren de vraag gesteld wat er volgens hen gedaan zou moeten worden om hen aan te sporen hun afval in de bak te gooien, in plaats van op straat. Als de Toolkit succesvol is, wordt deze mogelijk verspreid onder alle middelbare scholen in Nederland.

Zwerfafval staat in de top 3 van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Behalve het feit dat zwerfafval onze woon- en leefomgeving lelijk maakt om te zien, vervuilt het ook nog eens de bodem, het grondwater en sloten en plassen. Het kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 250 miljoen euro om de vele tonnen zwerfafval die in de natuur en op de openbare weg terechtkomen, op te ruimen.

Deel: ' Handhaving onderdeel zwerfafvalcampagne Gouda '
Lees ook