Hollandsche Beton Groep

Persbericht

HBG, Hollandsche Beton Groep nv

19 september 2001

Ondernemingskamer handhaaft schorsing Ballast Ham Dredging joint-venture

Rijswijk - De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft vanmiddag de verzoeken afgewezen van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, en Ballast Nedam nv om de tijdelijke schorsing van de fusieovereenkomst inzake Ballast Ham Dredging bv op te heffen.

De Ondernemingskamer baseerde zich bij deze beslissing mede op de overweging dat een nader onderzoek nodig is, omdat er onvoldoende feiten ter beschikking staan om tot een gefundeerd oordeel te komen.

HBG is buitengewoon verrast over deze beslissing van de Ondernemingskamer en beraadt zich thans op verdere juridische stappen op de kortst mogelijke termijn.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.

Deel: ' Handhaving schorsing Ballast Ham Dredging joint-venture '
Lees ook